Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Έργων Horizon 2020 «AARC2, AENEAS, EOSC-hub, EUDAT2020, OpenMinTeD, SEADATACloud, VI-SEEM»

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Έργων, προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου μέγιστης διάρκειας εικοσι τεσσάρων (24) μηνών και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31/12/2019, με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών, για την υλοποίηση του ακόλουθου αντικειμένου: «Υπηρεσίες αναλυτή/προγραμματιστή Δικτυακών Υπηρεσιών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Έργων», μετά από συνέντευξη, για την κάλυψη θέσεων Ειδικών Προσόντων στο ως άνω αντικείμενο.

Η αναλυτική προκήρυξη περιέχεται στο εδώ και για πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την κα Σακκά Αθηνά, e-mail: sakka@grnet.gr, τηλ. 210-7474254.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων στην ΕΔΕΤ Α.Ε., Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη κα Α. Σακκά, το αργότερο μέχρι τη Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Παρουσίαση Εθνικού υπερυπολογιστικού συστήματος ARIS: Διαδικασίες Πρόσβασης και Δυνατότητες Εκμετάλλευσης.

Παρουσίαση Εθνικού υπερυπολογιστικού συστήματος ARIS: Διαδικασίες Πρόσβασης και Δυνατότητες Εκμετάλλευσης.

24 Οκτωβρίου 2017
Αίθουσα Συγκλήτου – Κτίριο Διοίκησης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.), σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας και την Υπηρεσία Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνει στις 24 Οκτωβρίου 2017 ημερίδα και εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Παρουσίαση Εθνικού υπερυπολογιστικού συστήματος ARIS: Διαδικασίες Πρόσβασης και Δυνατότητες Εκμετάλλευσης». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη, από τις 10:00 μέχρι τις 14:00.

Η ημερίδα και το σεμινάριο απευθύνεται σε υπάρχοντες και δυνητικούς χρήστες υπερ-υπολογιστικών συστημάτων και εφαρμογών. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την υπερυπολογιστική υποδομή ARIS (Advanced Research Information System), για τις δυνατότητες αξιοποίησής της, ενώ επιπλέον θα γνωρίσουν τις περιφερειακές αλλά και τις πανευρωπαϊκές υποδομές HPC και τις δυνατότητες εκμετάλλευσης που προσφέρουν στους Έλληνες επιστήμονες.

Θεματικές Ενότητες

Τα θέματα που θα καλυφθούν κατά τη διάρκεια της Ημερίδας είναι:

 • Αρχιτεκτονική και τεχνολογία του υπερυπολογιστικού συστήματος ARIS
 • Πολιτική Πρόσβασης στο εθνικό υπερυπολογιστικό σύστημα ARIS. Προσκλήσεις έργων και αξιολόγηση
 • Παρουσίαση των δράσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στον τομέα τον υπολογιστικών εφαρμογών.
 • Η ευρωπαϊκή υποδομή PRACE και η δυνατότητα χρήσης της. Βέλτιστες πρακτικές πρόσβασης στα ευρωπαϊκά συστήματα.
 • Πρόσβαση και χρήση της υποδομής ARIS. Παραδείγματα χρήσης, συνηθισμένα προβλήματα και καλές πρακτικές.
 • Το Ευρωπαϊκό οικοσύστημα υπερυπολογιστών και η θέση των Ελλήνων χρηστών σε αυτό (υποδομές επιπέδου Tier-2, Tier-1 και Tier-0)

Το σεμινάριο είναι μέρος της στρατηγικής του ΕΔΕΤ για την προσφορά εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα των υπερυπολογιστικών υποδομών και των επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας, σε όλη την Ελληνική ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.

Πρακτικές πληροφορίες

Για την αποδοτική παρακολούθηση της ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις στις έννοιες της υπολογιστικής επιστήμης, της παράλληλης επεξεργασίας, ενώ χρήσιμες θα είναι βασικές γνώσεις σε αρχές προγραμματισμού.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν. Λόγω περιορισμένου αριθμό θέσεων και για διευκόλυνση της διοργάνωσης, όσοι ενδιαφέρονται να την παρακολουθήσουν, θα πρέπει να εγγραφούν χρησιμοποιώντας τη φόρμα στον σύνδεσμο: http://goo.gl/forms/YkpzYu2hqh μέχρι τη Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017.

Χώρος Εκδήλωσης

Λέσβος: Αίθουσα Συγκλήτου, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη
Αθήνα: Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης 1, 1ος όροφος, Βουλγαροκτόνου 30, Αθήνα
Λήμνος : Σταθμός Τηλεδιάσκεψης – Περιφερειακής Διεύθυνσης Λήμνου (Γραφείο Συνεδριάσεων), ΠΣΧ (Πρώην Επαρχείο), 1ος όροφος, Μητροπολίτου Ιωακείμ 2
Σάμος: Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης 2, Υπόγειο, Πρώην Εμπορική Σχολή, Καρλόβασι
Χίος: Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης 2, 1ος όροφος, Μιχάλειο κτίριο
Ρόδος: Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης 2, 2ος όροφος, Κτίριο 7ης Μαρτίου
Σύρος: Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης 2, 1ος όροφος, 1ο Γυμνάσιο, Ερμούπολη, Σύρος

 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

10:00 – 10:15 Έναρξη-Χαιρετισμοί
10:15 – 11:00

Παρουσίαση υπερυπολογιστικής υποδομής ARIS (Βαγγέλης Φλώρος, ΕΔΕΤ)

11:00 – 11:30

Πολιτική́ Πρόσβασης στο σύστημα ARIS –  Διαδικασίες και βέλτιστες πρακτικές πρόσβασης στο Ευρωπαϊκό οικοσύστημα υπερ-υπολογιστών. (Ιωάννης Λιαμπότης, ΕΔΕΤ)

11:30 – 11:40

Μακροπρόθεσμες προσομοιώσεις της κυκλοφορίας και ανταλλαγής υδάτων εντός του συστήματος ανατολικής Μεσογείου – Μαύρης θάλασσας. (Σταμάτης Πεταλάς, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

11:40 – 11:50

Διερεύνηση του ρόλου υψίσυχνων διεργασιών μικρής κλίμακας στη διαμόρφωση των ωκεανογραφικών χαρακτηριστικών του Βορείου Αιγαίου. (Βασίλης Ζερβάκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

11:50 – 12:00

Εφαρμογή του μετεωρολογικού μοντέλου WRF στην περιοχή του Αιγαίου. (Θεόδωρος Νίτης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

12:00 – 12:30

Διάλειμμα

12:30 – 13:15

Παρουσίαση εργαλείων και τρόπου χρήσης του συστήματος ARIS (Δημήτρης Ντελλής, ΕΔΕΤ)

13:15 – 14:00

Ανοιχτή συζήτηση. (Ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα, την χρήση και τους τρόπους πρόσβασης. Απορίες και προβλήματα από υφιστάμενους χρήστες. Διερεύνηση συνεργειών μεταξύ ΕΔΕΤ και ενδιαφερομένων ομάδων.)

Σχετικά με την υποδομή ARIS

Η υποδομή ARIS αποτελείται από συνολικά τέσσερις νησίδες υπολογιστικών συστημάτων βασισμένους σε αρχιτεκτονική Intel x86 διασυνδεμένους σε ένα ενιαίο δίκτυο Infiniband FDR14 που προσφέρουν  πολλαπλές δυνατότητες και αρχιτεκτονικές επεξεργασίας.

 • Μία νησίδα (thin nodes) βασίζεται στην πλατφόρμα IBM NeXtScale και τους επεξεργαστές Intel Xeon E5-2680v2. Διαθέτει 426 υπολογιστικούς κόμβους και προσφέρει συνολικά 8.520 πυρήνες (CPU cores).
 • Μια νησίδα κόμβων μεγάλης μνήμης (fat nodes) που αποτελείται από 44 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R820. Κάθε εξυπηρετητής προσφέρει 4 επεξεργαστές Intel Xeon E5-4650v2 και 512 GB κεντρικής μνήμης
 • Μια νησίδα κόμβων επιταχυντών GPU που αποτελείται από 44 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R730. Κάθε εξυπηρετητής περιέχει 2 επεξεργαστές Intel Xeon E5-2660v3, 64 GB μνήμης και 2 κάρτες GPU NVidia K40, και
 • Μια νησίδα κόμβων επιταχυντών Xeon Phi που αποτελείται από 18 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R730, καθένας εκ των οποίων περιέχει 2 επεξεργαστές Intel Xeon E5-2660v3, 64 GB μνήμης και 2 συνεπεξεργαστές Intel Xeon Phi 7120P.

Επιπλέον, το σύστημα προσφέρει 2 PB αποθηκευτικό χώρο, μέσω του συστήματος αρχείων General Parallel File System (GPFS) της IBM. Η υποδομή ολοκληρώνεται με μια βιβλιοθήκη ταινιών ΙΒΜ TS3500 μέγιστης αποθηκευτικής δυνατότητας περίπου 6 PB.

Σχετικά με την ΕΔΕΤ

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. αναπτύσσει και διαχειρίζεται το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας κατά το πρότυπο των αντίστοιχων Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχει στην ελληνική ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα σύγχρονες ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες, με στόχο τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και την ισότιμη συμμετοχή των μελών της στην παγκόσμια Κοινωνία της Γνώσης.

Με περισσότερα από 9.000 χλμ οπτικών ινών και σύγχρονο οπτικό εξοπλισμό, διασυνδέει περισσότερους από 100 φορείς, στους οποίους περιλαμβάνονται όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, Ερευνητικά Κέντρα, καθώς και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, και εξυπηρετεί, σε καθημερινή βάση, περί τους 500.000 χρήστες. Παράλληλα με την παροχή προηγμένων δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών η ΕΔΕΤ Α.Ε. παρέχει υπολογιστικές υπηρεσίες Cloud Computing για όλα τα μέλη της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Από τον Ιούνιο του 2015 λειτουργεί το πρώτο εθνικό υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων (HPC) για την υποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας, υποδομή που ενσωματώνεται στο Ευρωπαϊκό οικοσύστημα υπερ-υπολογιστών PRACE.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.grnet.gr/hpc και http://hpc.grnet.gr

Call for Papers: Supercomputing Asia 2018

Supercomputing Asia (SCA) is an annual supercomputing conference with a key objective of promoting a vibrant and relevant HPC ecosystem in Asian countries. The event will be held from 26 to 29 March 2018 in Singapore, at the Resorts World Convention Centre.

The technical programme of SCA18 consists of four tracks:

 • Application, algorithms & libraries
 • Programming system software
 • Architecture, network/communications & management
 • Data, storage & visualisation

Important dates:

 • Abstract submissions due: 2 December 2017
 • Paper submissions due: 9 December 2017
 • Notification of acceptance: 5 February 2017
 • Camera-ready papers due: 12 February 2017

See more information on the event.

Take-away from the conference on “European Research Excellence – Impact and Value for Society”

Today, I attended the conference “European Research Excellence – Impact and Value for Society” in Tallinn, organised under the Estonian Presidency of the Council of the European Union. The conference attracted more than 300 delegates with the aim to demonstrate to policymakers that excellent research is essential to addressing Europe’s challenges and for increasing competitiveness.

Commissioner Moedas opened the event with a video message remarking the importance of developing an European innovation ecosystem and set missions or challenges that people can relate to. Mark Ferguson reported that the most cited articles worldwide have at least an author from the industry and international collaborations and referenced a framework to evaluate impact of any scientific project. He also reported that most of the research results are incremental while disruptive results are less frequent.

Both Valeria Nicolosi and Nicole Grobert, both winners of an ERC grant along their carriers, brought their experience of combining basic research and innovation with industry, reinforcing the message that synergies are possible and should be pursued. Nevertheless, they remarked that basic research needs time and freedom, also, developing relationship with industry, listening to them and understanding their problems is essential. This aspect links to a comment from Pim Tuyls, who stressed the importance of ensuring that there is money for research but also for the next step, to make sure innovation from research results take place in Europe.

Luc Soete reported that one of the differences between Europe and other innovative regions is a low level of investment in R&D from the private sector, and this is caused by different factors such as a still fragmented market and a lack of tax breaks. He referred to the cost of non-Europe in innovation. It was suggested that a possible way to better engage industry is to work on big societal challenges like decarbonisation of society or clean water could stimulate the R&D in the private sector.

Another key message that got my attention is the importance of involving more actors from social science and humanities in the research and innovation activities. Disruptive changes affect our daily life and being able to evaluate the impact so to prepare for the effects is vital for ensuring the maximisation of value for the society. Trust on science by society is also a gap that needs to be closed or at least shortened and a speaker pointed out at a recent article appeared in the Financial Times: “How experts can regain our trust“.

The conference concluded with the announcement of a declaration, the Tallinn Call for Action composed of three main pillars: investment, impact and trust. Robert-Jan Smits, Directorate-General for Research and Innovation, endorsed the declaration and commented that one of the key challenges is now to convince the Ministries of Finance to support it.

Above, I shared my main take-aways of a very rich and greatly organised event. This is the first Presidency led by Estonia and you could perceive the energy and passion infused in it to make it a success.

 

 

Take-away from the conference on “European Research Excellence – Impact and Value for Society”

Today, I attended the conference “European Research Excellence – Impact and Value for Society” in Tallinn, organised under the Estonian Presidency of the Council of the European Union. The conference attracted more than 300 delegates with the aim to demonstrate to policymakers that excellent research is essential to addressing Europe’s challenges and for increasing competitiveness.

Commissioner Moedas opened the event with a video message remarking the importance of developing an European innovation ecosystem and set missions or challenges that people can relate to. Mark Ferguson reported that the most cited articles worldwide have at least an author from the industry and international collaborations and referenced a framework to evaluate impact of any scientific project. He also reported that most of the research results are incremental while disruptive results are less frequent.

Both Valeria Nicolosi and Nicole Grobert, both winners of an ERC grant along their carriers, brought their experience of combining basic research and innovation with industry, reinforcing the message that synergies are possible and should be pursued. Nevertheless, they remarked that basic research needs time and freedom, also, developing relationship with industry, listening to them and understanding their problems is essential. This aspect links to a comment from Pim Tuyls, who stressed the importance of ensuring that there is money for research but also for the next step, to make sure innovation from research results take place in Europe.

Luc Soete reported that one of the differences between Europe and other innovative regions is a low level of investment in R&D from the private sector, and this is caused by different factors such as a still fragmented market and a lack of tax breaks. He referred to the cost of non-Europe in innovation. It was suggested that a possible way to better engage industry is to work on big societal challenges like decarbonisation of society or clean water could stimulate the R&D in the private sector.

Another key message that got my attention is the importance of involving more actors from social science and humanities in the research and innovation activities. Disruptive changes affect our daily life and being able to evaluate the impact so to prepare for the effects is vital for ensuring the maximisation of value for the society. Trust on science by society is also a gap that needs to be closed or at least shortened and a speaker pointed out at a recent article appeared in the Financial Times: “How experts can regain our trust“.

The conference concluded with the announcement of a declaration, the Tallinn Call for Action composed of three main pillars: investment, impact and trust. Robert-Jan Smits, Directorate-General for Research and Innovation, endorsed the declaration and commented that one of the key challenges is now to convince the Ministries of Finance to support it.

Above, I shared my main take-aways of a very rich and greatly organised event. This is the first Presidency led by Estonia and you could perceive the energy and passion infused in it to make it a success.

 

 

EGI congrats the VIRGO collaboration for the 2017 Nobel Prize

EGI congratulates the Virgo collaboration for their contribution to the 2017 Nobel Prize in physics awarded for the observation of gravitational waves.

The Virgo detector is located in Italy, within the site of the European Gravitational Observatory (EGO) and was designed to discover gravitational waves – ripples in the fabric of spacetime – predicted by Einstein’s general theory of relativity. The first detection was announced by the Virgo collaboration and the LIGO collaboration in February 2016. The discovery opened a new window of looking at the universe.

Virgo is a European collaboration of scientific institutions from six countries: Italy, France, the Netherlands, Poland, Hungary and Spain.

Virgo relies on EGI High-Throughput Compute resources provided by the following data centres:

 

 

Read more information on the VIRGO collaboration and the award.

EGI congrats the VIRGO collaboration for the 2017 Nobel Prize

EGI congratulates the Virgo collaboration for their contribution to the 2017 Nobel Prize in physics awarded for the observation of gravitational waves.

The Virgo detector is located in Italy, within the site of the European Gravitational Observatory (EGO) and was designed to discover gravitational waves – ripples in the fabric of spacetime – predicted by Einstein’s general theory of relativity. The first detection was announced by the Virgo collaboration and the LIGO collaboration in February 2016. The discovery opened a new window of looking at the universe.

Virgo is a European collaboration of scientific institutions from six countries: Italy, France, the Netherlands, Poland, Hungary and Spain.

Virgo relies on EGI High-Throughput Compute resources provided by the following data centres:

 

 

Read more information on the VIRGO collaboration and the award.

Registration for DI4R 2017 is now open

The Digital Infrastructures for Research conference will be held this year in Brussels, Belgium, from 30 November to 1 December 2017. The event will take place at the Square Meeting Centre, and is organised jointly by EGI, EUDAT, GÉANT, OpenAIRE, PRACE and RDA Europe.

Europe’s leading e-infrastructures invite all researchers, developers and service providers for two days of brainstorming and discussions under the theme “Connecting the building blocks for Open Science”.

The 2017 edition of the DI4R conference will showcase the policies, processes, best practices, data and services that, leveraging today’s initiatives – national, regional, European and international – are the building blocks of the European Open Science Cloud and European Data Infrastructure.

The main goal of DI4R 2017 is to demonstrate how open science, higher education and innovators can benefit from these building blocks, and ultimately to advance integration and cooperation between initiatives. The event is collocated with the EOSCpilot 1st Stakeholder Engagement Event taking place on the 28 and 29 November 2017.

Online registration for the event is now open.

Early-bird rates are available until 30 October.

5th ENVRI week will be held in Málaga, Spain

The 5th ENVRI week will be organised in Málaga, Spain, from 6th to 10th November 2017.

The week will be hosted by the University of Málaga, the Málaga City Hall, and the LifeWatch ERIC. ENVRI week is dedicated to Environmental Research Infrastructures. It is organised twice a year, in November and in May.

ENVRI week hosts ENVRIplus project related sessions as well as several other sessions targeting different groups of stakeholders.

More information will follow soon.

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση συνεργάζεται με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και εντάσσεται στο διεθνές ασύρματο δίκτυο περιαγωγής eduroam

Ασφαλής πρόσβαση στο Διαδίκτυο για τους επισκέπτες φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές

eduromaΦοιτητές, καθηγητές και ερευνητές από όλο τον κόσμο που επισκέπτονται τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, μπορούν να απολαμβάνουν ασφαλή ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, εύκολα και γρήγορα, με χρήση του δικτύου περιαγωγής eduroam (educational roaming). To eduroam εντάσσει ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα ανά τον κόσμο σε Ομοσπονδία ταυτοποίησης και τα διασυνδέει μεταξύ τους, προσφέροντας δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους χρήστες τους. Για την πρόσβαση στο δίκτυο η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση εντάχθηκε στην ελληνική ομοσπονδία eduroam του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Η υπηρεσία περιαγωγής eduroam υποστηρίζεται και αναπτύσσεται από το Πανευρωπαϊκό Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό δίκτυο GÉANT. Το eduroam, σε οποιοδήποτε υποστηριζόμενο σημείο ασύρματης πρόσβασης διεθνώς, εγγυάται την αυτόματη και ασφαλή σύνδεση του χρήστη με το Διαδίκτυο.

Στην Ελλάδα η ομοσπονδία eduroam αριθμεί 75 οργανισμούς, στους οποίους περιλαμβάνονται 18 Πανεπιστήμια, 6 ΤΕΙ, 11 Ερευνητικά Κέντρα, 31 δημόσια νοσοκομεία και δύο πολιτιστικοί φορείς, που προσφέρουν ασύρματη κάλυψη σε 142 τοποθεσίες συμπεριλαμβανομένων δύο αρχαιολογικών χώρων, και εξυπηρετούν καθημερινά χιλιάδες χρήστες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.