Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών από την ΕΔΕΤ Α.Ε. προς την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή κοινότητα»

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης της ως άνω πράξης, προτίθεται να αναθέσει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου μέγιστης διάρκειας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών και μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου μεγίστης διάρκειας ενός (1) έτους με δοκιμαστική περίοδο δύο (2) μηνών, για την υλοποίηση των ακόλουθων αντικειμένων υπηρεσιών: α. Παροχή Υπηρεσιών με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και συντήρηση ιατρικών συνεργατικών εφαρμογών (ΠΥΥ2016, ΠΥΥ2017) (2 συμβάσεις), β. Παροχή Υπηρεσιών με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών για ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον χώρο της Ακαδημαϊκής/Ερευνητικής Κοινότητας) (ΠΥΥ2018) (1 σύμβαση) μετά από συνέντευξη, για την κάλυψη θέσεων Ειδικών Προσόντων.

Η αναλυτική προκήρυξη είναι αναρτημένη εδώ , θα δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα, ενώ για πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την κα Σακκά Αθηνά, e-mail: sakka@grnet.gr, τηλ. 210-7474254.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων στην ΕΔΕΤ Α.Ε., Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη κα Α. Σακκά, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

New reports on European Open Science Cloud and Open Access Publishing

The Open Science Policy Platform (OSPP) adopted new reports on the European Open Science Cloud governance and on Open Access Publishing in Europe.

The report on EOSC includes recommendations on governance and financial schemes, while the report on Open Science Publishing gives recommendations on how to implement open access publishing in Europe by 2020.

Sergio Andreozzi, Strategy and Policy Manager at the EGI Foundation, is a member of the OSPP group and chaired the sub-group who worked on the first report.

Highlights on EOSC governance:

 • The EOSC should rely on a multi-stakeholder governance that integrates both the national and European levels of authority.
 • European countries and the European Commission should ensure long-term funding of the services that are needed to enable the integration of and access to the resources that can be federated in the EOSC.
 • Different and innovative funding schemes should be investigated to support users to consume services from EOSC-certified providers that are approved based on a commonly-agreed European certification scheme.
 • Raise awareness and communicate the benefits of the EOSC among decision makers, research and education bodies, private sector, industrial and citizen organisations.
 • Develop open science and data skills among all the stakeholders.

Highlights on open science publishing:

 • Stakeholder communities, member states and the European Commission should jointly assess and identify how the open access (OA) mandate should be achieved by 2020.
 • Progress towards full OA must take into account how fast the publishing system is changing, and how scholarly communications are growing in variety.
 • Publishing options should be made clear and easily accessible.
 • Starting 2020, the European Commission must move toward a broader definition of OA that incorporates the full range of emerging formats and applications of scientific research output.

Read the full reports.

Περίληψη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Έργων Horizon 2020 «PRACE-5IP, EGI-Engage, EOSC-hub, EUDAT2020, OpenMinTeD, VI-SEEM, HPC-Europa3, SEADATACloud, AENEAS»

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Έργων, προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου μέγιστης διάρκειας εικοσι τεσσάρων (24) μηνών και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 30/09/2019, με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών, για την υλοποίηση του ακόλουθου αντικειμένου: Υπηρεσίες αναλυτή/προγραμματιστή Δικτυακών Υπηρεσιών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Έργων, μετά από συνέντευξη, για την κάλυψη θέσης Ειδικών Προσόντων στα ως άνω αντικείμενα.

Η αναλυτική προκήρυξη περιέχεται εδώ και για πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την κα Σακκά Αθηνά, e-mail: sakka@grnet.gr, τηλ. 210-7474254.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων στην ΕΔΕΤ Α.Ε., Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη κα Α. Σακκά, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

EGI joins the Board of Directors of the Big Data Value Association

We are proud to announce that Yannick Legré, Managing Director of the EGI Foundation, has joined the board of directors of the Big Data Value Association for a two-year mandate.

The BDVA Association is the partner of the European Commission in the Big Data contractual Public Private Partnership (PPP), which has a goal to boost big data value research and innovation in Europe. The board of directors is an integral part of the BDVA governance, proposing changes and updates to policy and monitoring progress of objectives.

By being part of the board of directors of BDVA, the EGI Foundation will be able to actively participate in defining the European Strategic Research and Innovation Agenda, but will also strengthen the collaborations between big data initiatives and activities in the EGI community and the European agenda.

“I’m really thrilled and looking forward to working more with the Big Data Value Association,” says Yannick Legré. “Being part of the board of directors will allow us to better promote EGI’s solution and dramatically strengthen our relationships with SMEs and Industries.”

“EGI is already heavily involved in the realisation of the European Open Science Cloud,” adds Legré. “Working closer with the BDVA will allow EGI to bring their perspective to the EOSC strategy and implementation.”

EGI is also a member of a number of BDVA task forces focusing on the areas of i-Space and applications. EGI is also involved in the Governance Taskforce, where we contribute more to the Strategic Research and Innovation Agenda for the Big Data Value PPP.

AARC builds teams and plans for the 2nd project

Plans and priorities for work in the second AARC project took shape during a kick off meeting held on 6-8 June in the German health resort town Bad Herrenalb. This Black Forest retreat provided a comfortable setting for participants to get to know each other, discuss expectations and refine plans for the next 6 months, with a new focus on community engagement.

Work package leaders from the first AARC project presented overviews of the main achievements between 2015-2017:

 • Christos Kanellopoulos (GÉANT – formerly GRNET) reported on the AARC blueprint architecture (see also related infoshare). This will be the starting point for all future work. The architecture team is now led by Nicolas Liampotis (GRNET).
 • David Groep (Nikhef) encouraged participants to look at the policy side, namely Sirtfi (the security incident framework), Snctfi (the policy framework for the proxy component identified in the AARC blueprint architecture), the guidelines to handle personal information for accounting and sustainability guidelines.
 • Paul van Dijk (SURFnet) gave an overview of the 18 pilots that had been successfully carried out. Some were aimed at libraries while others ease the adoption of federated access for research- and e-infrastructures. Some are now production services.
 • Laura Durnford (GÉANT) reported on the training and outreach materials. The main results can be found at two specific sections: the library toolkit and the toolkit for infrastructures. Laura also reminded participants that the AARC video is a good introduction to AARC and its scope.

Read the full blog post on the AARC website.

EISCAT_3D gets go ahead for construction

The construction of EISCAT_3D, a new international research radar for space weather research, has been given a greenlight and will proceed later in June.

EISCAT_3D will be the world’s leading facility of its kind, offering a critically important window to the upper atmosphere and the near-Earth space in the European Arctic.

The EISCAT_3D team has been working closely with the EGI-Engage and the ENVRIplus projects to setup and develop the EISCAT_3D user portal. This portal will play a central role in the EISCAT_3D architecture in a number of ways: it will provide services for researchers to discover, access and analyse (visualise, mine, etc.) data generated by the EISCAT_3D facilities.

The first version of the EISCAT_3D portal was released in 2016 by the EGI-Engage EISCAT_3D Competence Centre and was tested by the broader EISCAT community. Based on this feedback the Competence Centre is now working on an improved portal version, which will be published in August 2017. The Competence Centre integrates contributions from CNRS (France), University of Barcelona (Spain), CSC (Finland), UMEA (Sweden), the EISCAT Scientific Association and the EGI Foundation.

The EISCAT_3D will facility will be distributed across three sites in Northern Scandinavia – in Skibotn, Norway, near Kiruna in Sweden, and near Kaaresuvanto in Finland. Each site will consist of about 10.000 antennas fed by a powerful 5 MW transmitter at Skibotn and a receiver at each of the three sites. The EISCAT_3D project will start in September 2017 with site preparations to begin in summer 2018. The radar is expected to be operational in 2021.

EGI and GÉANT join forces to support science and innovation

As part of a long-term and ongoing policy to collaborate closely with all our e-infrastructure partners, the EGI Foundation has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with GÉANT to further develop joint efforts aimed at providing European scientists and international collaborations with sustainable services for their research efforts.

GÉANT and EGI will continue to work together across a number of areas including:

 • Joint service portfolio management and procurement
 • Interoperability and better integration of GÉANT and EGI services in the areas of network, AAI and security to benefit user communities and improve the experience and uptake of services by researchers
 • Exchange information related to long-term strategies, sustainability and business models
 • Establish and share communications, user engagement practices and training expertise to better engage with users across research communities

Yannick Legré, Managing Director of the EGI Foundation, says that “GÉANT is a solid partner of EGI and together we want to support more open science, continuously improve our services offer to the wider research community and stimulate open innovation in Europe and beyond.”

Steve Cotter, Chief Executive Officer of GÉANT adds, “An integrated e-infrastructure experience for research, education and industry is vital for Europe. GÉANT is committed to helping deliver this, and we see this as a natural next step with our strong partner EGI.”

Το ΕΔΕΤ συνεισφέρει εξοπλισμό στην παγκόσμια πρωτοβουλία OpenStreetMap

Η αναζήτηση και ανάκτηση χαρτογραφημένων περιοχών και γεωχωρικών δεδομένων γίνεται τώρα ταχύτερα

Με την παραχώρηση ενός tile cache server στην πρωτοβουλία OpenStreetMap, το Eθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας συνεισφέρει στην παγκόσμια πρωτοβουλία για τη δημιουργία και δωρεάν διάθεση γεωχωρικών δεδομένων (geospacial data). Ο tile cache server αποθηκεύει tiles (πλακίδια) των γεωγραφικών χαρτών που έχουν ήδη αναζητηθεί από τους χρήστες ανά τον κόσμο, εξασφαλίζοντας έτσι ταχύτερη απόκριση στην άντληση των γεωχωρικών δεδομένων.

Την υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιήσουν δωρεάν όλοι οι πολίτες ανά τον κόσμο.

Το OpenStreetMap αναπτύσσεται από μια κοινότητα χαρτογράφων που συνεισφέρουν εθελοντικά και διατηρούν ανοικτά δεδομένα σχετικά με δρόμους, μονοπάτια, και πολλά περισσότερα, σε όλον τον κόσμο. Οι συνεισφέροντες χρησιμοποιούν αεροφωτογραφίες, συσκευές GPS, και τοπικούς χάρτες χαμηλής τεχνολογίας για να εξασφαλίσουν την ακρίβεια των χαρτών ιδιαίτερα για απομακρυσμένες περιοχές.

Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από σημαντικούς οργανισμούς και Πανεπιστήμια. Ο server που παραχώρησε το ΕΔΕΤ στεγάζεται στο Υπουργείο Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων.

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Έργων «GN4-2 Research and Education Networking – GÉANT» «AuthN and AuthZ for Research and Collaboration 2 – AARC2» ΚΑΙ «Open Mining INfrastructure for TExt and Data – OpenMinTeD»

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Έργων, προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου μέγιστης διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31/12/2018, με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών, για την υλοποίηση των ακόλουθων αντικειμένων: α. Διαχείριση και ανάπτυξη υπηρεσιών και τεχνολογιών ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης, β. Ανάπτυξη λογισμικού για δικτυακές υπηρεσίες, μετά από συνέντευξη, για την κάλυψη θέσεων Ειδικών Προσόντων στα ως άνω αντικείμενα.

Η αναλυτική προκήρυξη περιέχεται εδώ και για πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την κα Σακκά Αθηνά, e-mail: sakka@grnet.gr, τηλ. 210-7474254.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων στην ΕΔΕΤ Α.Ε., Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη κα Α. Σακκά, το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Webinar: EGI Applications-On-Demand Service

This 1-hour webinar will take place Tuesday, 13 June 2017, from 14:00 to 15:00 (CEST) and will provide you with an overview of the EGI Applications on Demand (AoD) service. The service was specifically designed for individual researchers, small research teams and early-phase research infrastructures who do not have access to dedicated computational and storage resources, online applications and science gateways to perform scientific data analysis.

The service is available via a lightweight registration and offers access to a growing number of scientific applications and application hosting frameworks (such as science gateways, VREs) that are configured to use the dedicated pool of cloud computing and HTC clusters from EGI.

The AoD service operates as an open and extensible hub for EGI-related providers and e-user support teams who can use the service to share and make available applications, services and/or compute-storage capacity at the European level.

The target audience of the webinar is:

 • NGIs and national user support teams: they can use the service to serve national users or to promote and make available their national applications and gateways/VREs to foreign users.
 • Representatives of research infrastructures or scientific communities/projects: they can use the service to serve their long-tail users with generic or domain specific applications, before/without committing to long-term resource allocation through EGI.
 • Researchers and small research teams: they can learn about the applications and tools available for them in this service.

The webinar doesn’t require registration.

Webinar details:

Tue 13 June 2017, 14:00 – 15:00 (CEST)
Organiser: The EGI Foundation
Webinar agenda and connection information
Documentation
Support: support@egi.eu