Νέα υλοποίηση καταγραφέα Scalasca

Ο καταγραφέας (profiler) Scalasca, που αναπτύσσεται από το ερευνητικό Κέντρο Υπερυπολογιστών Juelich στη Γερμανία, χρησιμοποιείται για την καταγραφή παράλληλων (MPI, OpenMP κτλ) εφαρμογών.

Σήμερα εγκαταστάθηκε στο User Interface του Α.Π.Θ. έκδοση του καταγραφέα που λειτουργεί με την mpich2 βιβλιοθήκη οπότε καθίσταται πλέον δυνατή η μελέτη παράλληλων εφαρμογών που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμμένη βιβλιοθήκη παραλληλίας.

Πληροφορίες χρήσης του καταγραφέα Scalasca μπορείτε να βρείτε στο TWiki.

EGI InSPIRE held its first ROD teams workshop

The availability and reliability of sites in the grid infrastructure is monitored and safeguarded by ROD (Regional Operator on Duty) teams in different countries. This way a production quality grid infrastructure can be delivered to the EGI's user communities. The first EGI InSPIRE ROD teams workshop was organised on June 1st and 2nd. The meeting gathered up 51 people from 18 countries.

EGI InSPIRE held its first ROD teams workshop

The availability and reliability of sites in the grid infrastructure is monitored and safeguarded by ROD (Regional Operator on Duty) teams in different countries. This way a production quality grid infrastructure can be delivered to the EGI's user communities. The first EGI InSPIRE ROD teams workshop was organised on June 1st and 2nd. The meeting gathered up 51 people from 18 countries.