Βελτιώνοντας τις εφαρμογές: Profiling

Ανάμεσα στα κύρια εργαλεία που χρειάζονται όταν αναπτύσσουμε ή αναβαθμίζουμε ένα πρόγραμμα, εκτός από έναν debugger (αποσφαλματωτή), πρέπει να είναι και ένας profiler (καταγραφέας ή αναλυτής προγράμματος).

Στην καταγραφή (profiling) συλλέγονται πληροφορίες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός προγράμματος, με απώτερο σκοπό να προσδιοριστεί ο χρόνος εκτέλεσης και οι απαιτήσεις μνήμης που έχουν τα επιμέρους κομμάτια ενός προγράμματος. Με αυτήν την διαδικασία μπορεί να αποδοθεί ο χρόνος που προσδίδει στον τελικό χρόνο εκτέλεσης κάθε συνάρτηση ή τμήμα του προγράμματος.

Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια στοχευμένη βελτιστοποίηση έτσι ώστε να δίδεται βάρος στα κομμάτια που πραγματικά αποσπούν σημαντικό χρόνο σε σχέση με λιγότερο χρονοβόρα τμήματα. Φυσικά αυτή η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέρα από τη βελτιστοποίηση και για την σταδιακή παραλληλοποίηση ενός προγράμματος, ξεκινώντας από τα πιο απαιτητικά σε χρόνο και μνήμη τμήματα του προγράμματος, και συνεχίζοντας με τα λιγότερα απαιτητικά. Έτσι, ακόμα και με μια παράλληλη συνάρτηση μπορεί να υπάρξει αισθητή διαφορά στον χρόνο εκτέλεσης.

Γενικά δίδονται εργαλεία καταγραφής από τις συλλογές και τις σουίτες μεταγλωττιστών που χρησιμοποιεί ο προγραμματιστής. Σαν βάση χρησιμοποιείται η πρόταση του ανοικτού λογισμικού gprof από την GNU Compiler Suite, με τους περισσότερους μεταγλωττιστές να βγάζουν αποτελέσματα συμβατά με τον συγκεκριμένο καταγραφέα.

Για να μπορέσει ο compiler να δώσει τις απαραίτητες εντολές στο πρόγραμμα και να παράγει την απαραίτητη πληροφορία που αναφέρεται πιο πάνω, το πρόγραμμα πρέπει να γίνει link και compile με κάποιο συγκεκριμένο FLAG, συνήθως το “-pg” (ανάλογα και με τον μεταγλωττιστή που χρησιμοποιείται). Φυσικά ο χρόνος εκτέλεσης ενός προγράμματος που παράγει δεδομένα profiling, είναι αισθητά πιο αργός σε σχέση με το κανονικό και γενικά ένα εκτελέσιμο που αποδίδει δεδομένα profiling χρησιμοποιείται μόνο για αυτόν τον σκοπό.

Gprof2Dot

Ένα αρκετά απλό και ελκυστικό εργαλείο που αποδίδει εποπτικά την πληροφορία που παράγεται από το profiling μιας εφαρμογής, είναι το Gprof2Dot. Το Gprof2Dot, το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο στον διακομιστή, αναπαριστά σε ένα γράφο (Call Graph) τις εξαρτήσεις και τα ποσοστά του χρόνου εκτέλεσης από κάθε συνάρτηση και μπορεί να τα αποθηκευτεί σε μορφή εικόνας, πχ PNG.

Ένα τυπικό workflow για την ανάλυση κάποιο προγράμματος είναι ο ακόλουθος:

Το αποτέλεσμα μπορείτε να το δείτε απευθείας από την κονσόλα του με την εντολή:

Τυπικό αποτέλεσμα μιας εφαρμογής είναι το ακόλουθο:

Επειδή η καταγραφή λειτουργεί δειγματοληπτικά, διαφορετικές εκτελέσεις της ίδιας εφαρμογής γίνεται να αποδώσουν διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτός είναι ένας λόγος που προτείνεται να συγκεντρώνονται και να αναλύονται αποτελέσματα από πολλές εκτελέσεις.

Parallel Profilers

Λόγω της διαφορετικής αρχιτεκτονικής σύνδεσης και υλοποίησης κατανεμημένων υπολογιστικών πόρων, για τα προγράμματα που κάνουν χρήση παραλληλισμού δεν είναι δυνατό οι σειριακοί καταγραφείς να παρέχουν μια έγκυρη εικόνα για τον καταμερισμό την κατανάλωσης των πόρων στα τμήματα του προγράμματος. Για αυτό το σκοπό έχουν δημιουργηθεί ειδικοί καταγραφείς για παράλληλες εφαρμογές. Τυπικά παραδείγματα είναι η ανοιχτού λογισμικού εργαλειοθήκη Scalasca που έχει αναπτυχθεί από το εργαστήριο Jülich και η εμπορική σουίτα Allinea OPT. Οδηγίες χρήσης του παράλληλου καταγραφέα Scalasca στο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

* Sourceware.org
* CS Utah
* Linuxtopia

Autumn issue of Inspired, published

The Autumn 2010 edition of Inspired, EGI's newsletter, has just been published online and is also available as .pdf.

This issue covers wide range of stories, including articles on the upcoming User Forum and a profile of the Italian National Grid Initiative. But that's not all.

If you want to contribute with ideas, suggestions or stories do not hesitate to email the editor.

Autumn issue of Inspired, published

The Autumn 2010 edition of Inspired, EGI's newsletter, has just been published online and is also available as .pdf.

This issue covers wide range of stories, including articles on the upcoming User Forum and a profile of the Italian National Grid Initiative. But that's not all.

If you want to contribute with ideas, suggestions or stories do not hesitate to email the editor.

NGS Innovation Forum

This November the UK´s National Grid Service (NGS) - the British NGI in conjunction with GridPP - will hold the third annual NGS Innovation Forum event at STFC Rutherford Appleton Laboratory at Didcot near Oxford, UK. 

The NGS has an ever-growing number of users from a wide range of research areas – from social sciences to particle physics.  The NGS Innovation Forum is an annual event which enables NGS users, NGS staff, technical staff from NGS member institutions and other interested parties to get together and hear about our latest developments and to feedback their requirements and comments direct to the NGS. This year the innovation Forum will feature user presentations from engineers, social scientists and computational biologists who will demonstrate how they have used NGS resources in their research.  There will also be presentations on major European projects such as EGI, ELIXIR and CLARIN. 

We want the attendees to leave the event with new knowledge about NGS developments and be able to implement this in their day to day research.  To enable this we have demonstrations of 5 tools available from the NGS which will be presented in a “walk-through” style.  The demos are:

 • NGS User Interface /Workload Management System
 • Application Hosting Environment
 • HERMES data management tool
 • NGS Database Service
 • NGS Desktop tools

Registration for the event is now open to all and will close on the 12th of November.  Attendees are welcome to attend for one or both days of the event.  A full agenda and the link to registration is available at http://www.ngs.ac.uk/events/ngs-IF10.

NGS Innovation Forum

This November the UK´s National Grid Service (NGS) - the British NGI in conjunction with GridPP - will hold the third annual NGS Innovation Forum event at STFC Rutherford Appleton Laboratory at Didcot near Oxford, UK. 

The NGS has an ever-growing number of users from a wide range of research areas – from social sciences to particle physics.  The NGS Innovation Forum is an annual event which enables NGS users, NGS staff, technical staff from NGS member institutions and other interested parties to get together and hear about our latest developments and to feedback their requirements and comments direct to the NGS. This year the innovation Forum will feature user presentations from engineers, social scientists and computational biologists who will demonstrate how they have used NGS resources in their research.  There will also be presentations on major European projects such as EGI, ELIXIR and CLARIN. 

We want the attendees to leave the event with new knowledge about NGS developments and be able to implement this in their day to day research.  To enable this we have demonstrations of 5 tools available from the NGS which will be presented in a “walk-through” style.  The demos are:

 • NGS User Interface /Workload Management System
 • Application Hosting Environment
 • HERMES data management tool
 • NGS Database Service
 • NGS Desktop tools

Registration for the event is now open to all and will close on the 12th of November.  Attendees are welcome to attend for one or both days of the event.  A full agenda and the link to registration is available at http://www.ngs.ac.uk/events/ngs-IF10.

User Forum 2011: Call for participation opens

Following the success of the Technical Forum 2010 in Amsterdam, EGI has opened the call for participation in the 2011 User Forum to be held in Vilnius, Lithuania (11-15 April).

The User Forum will be organised by EGI.eu, Vilnius University and LITENET with the support of the EGI-InSPIRE and European Middleware Initiative (EMI) projects. The capital of Lithuania, Vilnius, is one of the most beautiful towns in Eastern Europe. It has always been a multinational, multilingual, and multicultural city with traces of Jewish, Karaite and Tartar cultures. Vilnius enjoys a well-developed infrastructure of services and entertainments and is home to a vibrant community of artists, headquartered in the so-called Republic of Uzupis.

The event will feature an exhibition area open for organisations active within the EGI community (projects, NGIs, companies) to present their work. In addition, end-users, application and tool developers, operations staff and others are encouraged to participate by submitting abstracts for:

 • Oral presentations

 • Posters

 • Demonstrations

 • Workshops

 • Stands for the exhibition area

EGI welcomes online submissions of extended abstracts (not full technical papers) that include a brief overview, a description of work, impact of work, and main conclusions. The website for extended abstract submission will be announced shortly.

User Forum 2011: Call for participation opens

Following the success of the Technical Forum 2010 in Amsterdam, EGI has opened the call for participation in the 2011 User Forum to be held in Vilnius, Lithuania (11-15 April).

The User Forum will be organised by EGI.eu, Vilnius University and LITENET with the support of the EGI-InSPIRE and European Middleware Initiative (EMI) projects. The capital of Lithuania, Vilnius, is one of the most beautiful towns in Eastern Europe. It has always been a multinational, multilingual, and multicultural city with traces of Jewish, Karaite and Tartar cultures. Vilnius enjoys a well-developed infrastructure of services and entertainments and is home to a vibrant community of artists, headquartered in the so-called Republic of Uzupis.

The event will feature an exhibition area open for organisations active within the EGI community (projects, NGIs, companies) to present their work. In addition, end-users, application and tool developers, operations staff and others are encouraged to participate by submitting abstracts for:

 • Oral presentations

 • Posters

 • Demonstrations

 • Workshops

 • Stands for the exhibition area

EGI welcomes online submissions of extended abstracts (not full technical papers) that include a brief overview, a description of work, impact of work, and main conclusions. The website for extended abstract submission will be announced shortly.

EGI travels to Warsaw and Brussels

The European Grid Infrastructure (EGI) will be at two major events next week: the Open Grid Forum in Brussels (25-28 October) and the e-Challenges Conference in Warsaw (27-29 October).

The Open Grid Forum (OGF) provides processes and policies about how to develop open software drawn from the grid community. The organisation is well-known for its thrice-yearly events and EGI will be at next week’s OGF30 in Brussels.

The EGI team has a stand in the booth area and will be ready to answer any queries about the organisation. Technical manager Michel Drescher will also be there to monitor recent standard updates relevant to EGI and with potential impact on the EGI’s UMD roadmap. “I’m looking forward to see what’s being done to develop a common language for accounting records,” says Drescher, who will attend the Usage Records Working Group session

In addition OGF will see two important meetings of the distributed computing community. EGI will be holding its first meeting of the Technology Coordination Board that will start formalising the relationship between the production infrastructure and two of its main technology providers – the European Middleware Initiative (EMI) and Initiative for Globus in Europe (IGE) projects. OGF 30 will also see the first meeting of experts from across the community to start discussing the SIENA roadmap for Grid and Cloud standards.

eChallenges 2010 will be the 20th in a series of European Commission-supported conferences on e-Infrastructures and distributed computing. EGI will share a stand at the Warsaw’s event with the e-ScienceTalk project to spread the word about Europe’s grid infrastructure. Catherine Gater, EGI’s dissemination manager, will also present a short talk about the organisation entitled “EGI - A sustainable grid infrastructure for Europe”.