Εγκατάσταση vbrowser στο User Interface του Α.Π.Θ.

Ο vbrowser έχει αναπτυχθεί από τα Ιδρύματα NIKHEF και SARA στην Ολλανδία και στην ουσία αποτελεί ένα browser για τη διαχείριση των αρχείων δεδομένων των χρηστών που βρίσκονται αποθηκευμένα σε Grid Storage Elements.

Για να το χρησιμοποιήσει κάποιος από το ui.afroditi.hellasgrid.gr χρειάζεται να κάνει login με δυνατότητα X-forwarding (περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ), να φορτώσει το modulefile με την

module load vbrowser

και να εκτελέσει την εξής εντολή

vbrowser.sh

Στο παράθυρο που ανοίγει ο χρήστης μπορεί να μεταφέρει αρχεία δεδομένων ανάμεσα στο τοπικό σύστημα αρχείων στο ui.afroditi.hellasgrid.gr και στα απομακρυσμένα Storage Elements, ακόμα και να επεξεργάζεται (edit) απευθείας αρχεία αποθηκευμένα σε Storage Elements.

Νέα υλοποίηση καταγραφέα Scalasca

Ο καταγραφέας (profiler) Scalasca, που αναπτύσσεται από το ερευνητικό Κέντρο Υπερυπολογιστών Juelich στη Γερμανία, χρησιμοποιείται για την καταγραφή παράλληλων (MPI, OpenMP κτλ) εφαρμογών.

Σήμερα εγκαταστάθηκε στο User Interface του Α.Π.Θ. έκδοση του καταγραφέα που λειτουργεί με την mpich2 βιβλιοθήκη οπότε καθίσταται πλέον δυνατή η μελέτη παράλληλων εφαρμογών που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμμένη βιβλιοθήκη παραλληλίας.

Πληροφορίες χρήσης του καταγραφέα Scalasca μπορείτε να βρείτε στο TWiki.