Απόσυρση της υποδομής HellasGRID

Λόγω παλαιότητας πρόκειται να αποσύρουμε τους κόμβους και τις υπηρεσίες του HellasGRID.  Ξεκινώντας από τον HG-03-AUTH κι στη συνεχίζοντας με του υπόλοιπους κόμβους του HellasGRID μέχρι το τέλος του 2018 θα κλείσει όλη η υποδομή του Hellasgrid με εξαίρεση του κόμβους που θέλουν να συνεχίσουν να λειτουργούν τα ιδρύματα με δικές τους δυνάμεις – υποδομές (HG-02-IASA & GR*).   Στη συνέχεια θα αρχίσει κι διαδικασία απόσυρσης κεντρικών υπηρεσιών του Hellasgrid  (CA,  VOMS, PROXY κλπ).  Για την κάλυψη των αναγκών σας σε υπολογιστική ισχύ προτείνετε να κάνετε αίτημα στα https://hpc.grnet.gr/access/ & https://okeanos.grnet.gr/home/

 

 

Call for Proposals for DECI-11 (Tier-1)

10 May 2013

The DECI-11 call is managed by the PRACE-3IP project, which receives EC funding (RI-312763) and enhances the implementation of the HPC Research Infrastructure PRACE. PRACE-3IP is responsible for the Tier-1 access through the DECI calls.

Opening date: 8th May 2013, 12:00 CEST

Closing date: 10th June 2013, 12:00 CEST

Allocation start date: 1st Nov, 2013

Allocation period: 1 year for Project Access

Type of access: DECI (Tier-1)

 

PRACE Spring School on New and Emerging Technologies – Programming for Accelerators, Umeå, Sweden, from Tuesday, April 23, at 09.00 to Friday April 26 at 16.00 (CET), 2013.

The Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) is pleased to announce the Spring School on New and Emerging Technologies - Programming for Accelerators. The Spring School is organized by SNIC and hosted by High Performance Computing Center North (HPC2N) in Umeå, Sweden. Expert presenters from PRACE Advanced Training Centers (PATCs) and vendors will combine lectures and hands-on sessions to provide an introduction to accelerator programming. The official language will be English.

It is a four day intensive event. The school is aimed at PRACE users, final year master students, PhD students, and young researchers in computational sciences and engineering, with different backgrounds, interested in applying the emerging technologies on high performance computing to their research.

The participants should have programming experience and it is an advantage to be familiar with parallel programming and have experience using for example MPI, OpenMP, or multi-core programming.

The school is offered free of charge to students and academics residing in PRACE member states. Lunches, coffee breaks and an evening dinner event is included. Note that the number of full participants is limited to around 30 seats.

Please register as soon as possible, but no later than March 31.

For more information and registration see

PRACE Winter School, Dublin, Ireland. 19-22 Mar

The Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) is pleased to announce the PRACE Winter school 2013 to be held on 19-22 March in Dublin, Ireland. The event is organised by the Irish Centre for High-End Computing (ICHEC) and will take place in the premises of the Chartered Accountants House in Dublin city centre.

The Winter School is a 3 day course focused on scientific visualisation. It is aimed at scientists who wish to learn the fundamentals of several tools and techniques that are commonly used to generate visualisation of scientific research. The school will cover the following topics:

  • Plotting with R (basic R syntax and concepts, preparing your data, plotting packages)
  • Python (basic introduction of the language, use of the Matplotlib library to generate visualisation programmatically)
  • VisIt and Paraview (introduction to the VisIt and Paraview packages to visualise 3D datasets)

The event will be a mix of talks and hands-on sessions conducted in English. All attendees are expected to bring their own laptops to the event for the hands-on sessions. Attendees are expected to have basic knowledge of at least one programming/scripting language (e.g. C, Fortran, Java, Perl, Python).

The school is offered free of charge to students and academics studying/working in PRACE member states (http://www.prace-ri.eu/Members). Lunches, coffee breaks and a social dinner are included as part of the event.

For further information and registration, please visit

The registration deadline is Friday, 8th March 2013. Places are allocated on a first-come, first-served basis.

7th PRACE Regular Call for Proposals

The PRACE 7th Project Access Call for Proposals is now open from February 13 to March 26.

The entire PRACE Tier-0 Research Infrastructure is available:

•         CURIE (GENCI@CEA, France)

•         FERMI (CINECA, Italy)

•         HERMIT (GCS@HLRS, Germany)

•         JUQUEEN (GCS@Jülich, Germany)

•         MareNostrum (BSC, Spain)

•         SuperMUC (GCS@LRZ, Germany)

Allocations will be for 1 year starting from early September, 2013 intended to individual researchers as well as multi-national research groups,  asking for resources on a single or multiple machines.

The 7th Call is open to academia and industry under specific mandatory conditions including that access is devoted solely for open R&D research purposes. Please carefully check the full eligibility criteria list in the text of the call for proposals.

All applications – whether submitted by academia or by commercial companies – will be evaluated against the highest peer-review standards. Application must demonstrate scientific excellence, include elements of novelty, transformative aspects and have a recognised scientific impact.

The PRACE 7th Call for Proposals can be found on the PRACE website. It will be closed on March 26, noon (12:00 CET Brussels time)

DO NOT WAIT UNTIL THE LAST MINUTE! late submission is not receivable.

Keep in mind the following important dates related to this Call:

•         Opening date: February 13, 2013

•         Closing date: March 26, 12:00 CET – noon - Brussels time >>> compulsory deadline

•         Allocation for 12 months

•         Starting date of awarded proposals: September 3, 2012

•         For any queries related to applications

International Summer School on HPC Challenges in Computational Sciences

Graduate students and postdoctoral scholars in the United States, Europe, and Japan are invited to apply for the fourth International Summer School on HPC Challenges in Computational Sciences, to be held June 23-28, 2013, in New York City. The summer school is sponsored by the U.S. National Science Foundation’s Extreme Science and Engineering Discovery Environment (XSEDE) project, the European Union Seventh Framework Program’s Partnership for Advanced Computing in Europe Implementation Phase project (PRACE-2IP), and RIKEN Advanced Institute for Computational Science (RIKEN AICS).

Leading American, European and Japanese computational scientists and high-performance computing technologists will offer instruction on a variety of topics, including:

  • Access to EU, U.S., and Japanese cyberinfrastructures
  • HPC challenges by discipline (e.g., bioinformatics, computer science, chemistry, and physics)
  • HPC programming proficiencies
  • Performance analysis & profiling
  • Algorithmic approaches & numerical libraries
  • Data-intensive computing
  • Scientific Visualization

The expense-paid summer school will benefit advanced scholars from European, U.S., and Japanese institutions who use HPC to conduct research.

Application

Interested students should apply by March 18. Meals, housing, and travel expenses will be paid for the selected participants. 
Apply Here

For more information please visit https://www.xsede.org/web/summersch... or contact

PRACE
Hermann Lederer
RZG, Max Planck Society, Germany
lederer_(at)_rzg.mpg.de

Simon Wong 
ICHEC, Ireland 
simon.wong_(at)_ichec.ie

RIKEN AICS
Mitsuhisa Sato 
AICS, RIKEN 
msato_(at)_riken.jp

XSEDE
Scott Lathrop 
NCSA, University of Illinois at Urbana-Champaign, United States 
lathrop_(at)_illinois.edu

For information on previous events of this summer school series please see: 
http://www.prace-ri.eu/EU-U-S-Summe...

Organized by

The DECI-10 call for PRACE Tier-1 resources is now open

 

===========================================================
The DECI-10 call for PRACE Tier-1 resources is now open
http://www.prace-ri.eu/DECI-10-Call
===========================================================

The closing date for applications is 14th December 2012, 12:00 CET. Successful projects are allocated resources for a period of 1 year from 1st May, 2013 to 30th April, 2014.

DECI (Distributed European Computing Initiative) enables European researchers to gain cross-national access to European Tier-1 resources (national systems) regardless of their country of origin or employment and to enhance the impact of European science and technology at the highest level. Proposals must deal with complex, demanding, innovative simulations that would not be possible without Tier-1 access.

IBM Blue Gene/Q, Cray XE and Cascade, and a range of large clusters including GPU resources will be made available from Bulgaria, Czech Republic, Finland, Germany, Ireland, Italy, The Netherlands, Norway, Poland, Sweden, Serbia, Spain, Switzerland, Turkey and United Kingdom.

Please note that, in addition to offering access to computing resources, applications-enabling and porting assistance from experts at the leading European HPC centres is offered.

Please see http://www.prace-ri.eu/DECI-Projects for examples of previously successful projects.

All DECI proposals should be submitted by email to deci-support@prace-project.eu using the standard DECI proposal template available at http://www.prace-ri.eu/DECI-10-Call. The DECI support team is available to answer questions by email while the call is open and applicants are encouraged to contact us if they have any questions.

For any queries related to applications or eligibility please contact: deci-support@prace-ri.eu

The Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) is an international non-profit association with its headquarter in Brussels. The PRACE Research Infrastructure (RI) provides a persistent world-class High Performance Computing (HPC) service for scientists and researchers from academia and industry. The implementation of the PRACE RI receives funding from the EU Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreements nRI-261557 and nRI-283493.

 

RE-OPENING: PRACE Project Call 6 has been re-opened

RE-OPENING: PRACE Project Call 6 has been re-opened today (30 October 2012) and will close on 14 November 2012 at noon (12:00 Brussels Time)

We acknowledge that the change in the schedule of PRACE Calls from Call 6 onwards resulted in a very short period between the announcement of the results of call 5 and the closing date of call 6. As a consequence of this, there are still available HPC resources for potential allocations on PRACE systems.

For the applicants, who did not submit their proposal by the original closure date of 23 October 2012: we invite you to decide whether you want to still submit your application to PRACE Regular Call 6.

For the applicants who already submitted by the original closure date of 23 October 2012: please check whether changes are required in your current proposal that would improve its scientific or technical excellence. If no changes are made to the proposal by the 14 November 2012, noon (12:00 Brussels time), the original proposal will be evaluated. If changes are made, please do not forget to re-submit the application by 14 November 2012 at noon (12:00 Brussels time).

The updated Call schedule Calendar will be posted on the PRACE web site on Monday 5 November 2012.

Please refer to the terms of reference to be found at http://www.prace-ri.eu/IMG/pdf/prac....

 

Search for PRACE CEO

 

The Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE AISBL), a strategic organization (24 countries) for high performance computing, included in the ESFRI list of major European Infrastructures, located in Brussels, is looking for its (future) CEO.

For further details or any candidature, with strict confidentiality, please contact our exclusive partner for this search, SIRCA, at cv@sirca.fr under ref: 3540-7.

Application deadline: September, 30th 2012