Πληροφορίες για το ετήσιο φόρουμ της κοινότητας μελών του EGI

Το πρώτο κατά σειρά ετήσιο φόρουμ της κοινότητας μελών του EGI (European Grid Infrastructure) θα λάβει χώρα στο Μόναχο της Γερμανίας τον προσεχή Μάρτιο. Το φόρουμ θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με το 2ο κατά σειρά EMI Technical Forum και θα συγκεντρώσει έτσι στον ίδιο χώρο μέλη από τις κοινότητες χρηστών ανά επιστημονικό πεδίο και ειδικούς στην ανάπτυξη εργαλείων και υπηρεσιών του μεσολογισμικού της υποδομής.

Στόχος του φόρουμ είναι τόσο η ανάδειξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων των χρηστών της υποδομής EGI όσο και η ενημέρωση συνολικά της κοινότητας χρηστών περί των τελευταίων εξελίξεων σε εργαλεία, υπηρεσίες και διαθέσιμες τεχνολογίες. Οι διοργανωτές του φόρουμ προσκαλλούν όσα μέλη της κοινότητας επιθυμούν να παρουσιάσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα και το πώς επωφελήθηκαν από την υποδομή EGI και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να υποβάλλουν περίληψη (abstract) της εργασίας τους μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2011. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρούν οι ενδιαφερόμενοι εδώ.

Εντυπώσεις από το EGI User Forum 2011

Την προηγούμενη εβδομάδα διεξήχθει στο Vilnius της Λιθουανίας το EGI User Forum παράλληλα με το EMI Technical Forum. Το EGI (European Grid Infrastructure) είναι η αρχή διαχείρισης της πανευρωπαϊκής υπολογιστικής και αποθηκευτικής υποδομής ενώ το EMI (European Middleware Initiave) είναι η αρχή ανάπτυξης του μεσολογισμικού για τη χρήση κατανεμημένων υποδομών τύπου Grid, Cloud και HPC στην Ευρώπη. Το συνέδριο έδωσε τη δυνατότητα σε Ευρωπαίους ερευνητές να μοιραστούν την εμπειρία τους από τη χρήση κατανεμημένων υποδομών, να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα υπολογιστικών υποδομών, κυρίως τύπων Grid και Cloud, και του ενδιάμεσου μεσολογισμικού.

Σε σχέση με το τελευταίο η κοινότητα αναμένει με ανυπομονησία τo EMI-1.0 release που θα περιλαμβάνει υπάρχοντα και νέα εργαλεία για την υποβολή και διαχείριση εργασιών και για τη διαχείριση δεδομένων σε κατανεμημένους αποθηκευτικούς πόρους. Η φιλοδοξία και η προοπτική που δίνει το ίδιο το EMI είναι ότι η αναμενόμενη έκδοση 1.0 θα μπορεί να εφαρμοστεί παράλληλα σε Grid, Cloud και HPC υποδομές έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που διαθέτουν στις διάφορες υποδομές απο ένα εννιαίο περιβάλλον να μπορούν να διαχειρίζονται εργασίες και δεδομένα ανεξάρτητα από το άν αυτά βρίσκονται σε Grid, Cloud ή πιο “κλασσικές” HPC πλατφόρμες.

Η ομάδα του Κέντρου Επιστημονικών Υπολογιστικών Υπηρεσιών παρουσίασε στα πλαίσια του EGI User Forum το morph, ένα νέο εργαλείο που αναπτύσσει για την υποβολή παραμετρικών εργασιών. Χρησιμοποιώντας το morph έναντι των εργαλείων του gLite για την υποβολή παραμετρικών εργασιών οι επι μέρους εργασίες που αποτυνχάνουν επαναυποβάλλονται αυτομάτως προς εκτέλεση χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να τις ξεχωρίσει μία προς μία και να τις υποβάλλει εκ νέου. Η χρήση της υπηρεσίας morph για την υποβολή παραμετρικών εργασιών αποτελεί λοιπόν έναν εγγυημένο τρόπο ώστε όλες οι επιμέρους παραμετρικές εργασίες να ολοκληρωθούν επιτυχώς. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υπηρεσία, που βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν εδώ.

Νεότερα σχετικά με το μηχανισμό MPI-Start

Η πολυπληθία εκδόσεων της βιβλιοθήκης MPI, καθώς επίσης και οι διάφορες υλοποίησεις που λειτουργούν σε υπολογιστικές συστοιχίες ή υπερυπολογιστές στην Ευρώπη έχει προκαλέσει έναν εύλογο προβληματισμό στην ομάδα ανάπτυξης μεσολογισμικού του EMI (European Middleware Initiative) ως προς το ποιά υλοποίηση είναι πιο απλή για τους χρήστες, στην εκτέλεση παράλληλων εφαρμογών βασισμένες στο πρωτόκολλο MPI.

Στα πλαίσια του EGI User Forum 2011 η ομάδα εργασίας εργαλείων παράλληλου προγραμματισμού του EMI παρουσίασε την προοπτική της αποδεχόμενη το μηχανισμό MPI-Start, που ήδη υλοποιείται και χρησιμοποιείται από το μεσολογισμικό gLite ως ένα εννιαίο εργαλείο για όλους τους Ευρωπαίους χρήστες των μεσολογισμικών ARC, gLite και UNICORE. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι χωρίς σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υποβολής των MPI εργασιών, οι Έλληνες χρήστες πλεγματικών υποδομών (όπου χρησιμοποιείται το μεσολογισμικό gLite) με ελάχιστες ή και καθόλου αλλαγές στα script υποβολής θα μπορούν να εκτελούν με τον ίδιο μηχανισμό τις παράλληλες εφαρμογές τους και σε επιπλέον υπολογιστικούς πόρους (είτε τύπου Grid είτε τύπου HPC) μέσω των μεσολογισμικών ARC και UNICORE. Μάλιστα η ομάδα εργασίας του EMI πρόκειται άμεσα να επεκτείνει το μηχανισμό MPI-Start ώστε να συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν οι δυνατότητες υποβολής OpenMP ή υβριδικών MPI+OpenMP εργασιών.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιβάλλον υποβολής παράλληλων εργασιών MPI με το μηχανισμό MPI-Start μπορείτε να δείτε παρακολουθώντας το σχετικό screencast.