Εγκατάσταση x86 open64 μεταγλωττιστών

Πρόσφατα προστέθηκε στο User Interface του Α.Π.Θ. η οικογένεια μεταγλωττιστών (compiler suite) x86 open64 της AMD στην έκδοση 4.2.4. Η οικογένεια περιλαμβάνει μεταγλωττιστές για C/C++ και FORTRAN εφαρμογές.

Για να χρησιμοποιήσετε τους μεταγλωττιστές αρκεί να προσθέσετε στο περιβάλλον το σχετικό modulefile ως εξής:

module load open64

Μπορείτε να κατεβάσετε τις σελίδες τεκμηρίωσης του μεταγλωττιστή εδώ (pdf).