Κ.Η.Υ – Ε.Μ.Π. Παρουσίαση και Τεχνικές Αποδοτικής Χρήσης του Εθνικού Υπερυπολογιστικού Συστήματος ARIS

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.), σε συνεργασία με το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΚΗΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), διοργανώνει στις 25 Οκτωβρίου 2016 ημερίδα και εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Παρουσίαση και Τεχνικές Αποδοτικής Χρήσης του Εθνικού υπερ-υπολογιστικού συστήματος ARIS – hpc.grnet.gr». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα ΔΕΠΥ Α του ΚΗΥ.

Η ημερίδα και το σεμινάριο απευθύνεται σε υπάρχοντες και δυνητικούς χρήστες υπερυπολογιστικών συστημάτων και εφαρμογών. Έμφαση θα δοθεί σε εφαρμογές από το χώρο της υπολογιστικής μηχανικής με άμεσο ενδιαφέρον για τις ερευνητικές δραστηριότητες των φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΕΜΠ.

Η συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την υπερυπολογιστική υποδομή ARIS (Advanced Research Information System), και για τις δυνατότητες αξιοποίησής της, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρακτικής εξάσκησης στο σύστημα (hands-on). Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα αν επιθυμούν να τρέξουν δικούς τους κώδικες στο σύστημα (bring your own code) ώστε να αποκτήσουν μια άμεση εικόνα του τρόπου χρήσης και των δυνατοτήτων του.

Στο τελευταίο μέρος της ημερίδας, θα δοθεί η δυνατότητα στους υφιστάμενους χρήστες από το ΕΜΠ να συζητήσουν με την ομάδα υποστήριξης της ΕΔΕΤ για τα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει έως τώρα με τη χρήση του συστήματος, ενώ θα δοθούν κατευθυντήριες γραμμές για την καλύτερη εκμετάλλευση της εθνικής αυτής υποδομής.

Θεματικές Ενότητες

Τα θέματα που θα καλυφθούν κατά τη διάρκεια της Ημερίδας είναι:

 • Αρχιτεκτονική και τεχνολογία του υπερυπολογιστικού συστήματος ARIS

 • Πολιτική Πρόσβασης στο εθνικό υπερυπολογιστικό σύστημα ARIS. Προσκλήσεις έργων και αξιολόγηση

 • Η ευρωπαϊκή υποδομή PRACE και η δυνατότητα χρήσης της. Βέλτιστες πρακτικές για πρόσβαση στα ευρωπαϊκά συστήματα.

 • Πρόσβαση και χρήση της υποδομής ARIS. Παραδείγματα χρήσης, συνηθισμένα προβλήματα και καλές πρακτικές.

 • Εκτέλεση εφαρμογών MPI και OpenMP

 • Profiling και benchmarking εφαρμογών.

Το σεμινάριο είναι μέρος της στρατηγικής του ΕΔΕΤ για την προσφορά εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα των υπερυπολογιστικών υποδομών και των επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας, σε όλη την Ελληνική ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.

Πρακτικές πληροφορίες

Για την αποδοτική παρακολούθηση της ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν γνώσεις χρήσης του λειτουργικού συστήματος Linux, ενώ χρήσιμες θα είναι βασικές γνώσεις σε αρχές προγραμματισμού και μεθόδους παράλληλης επεξεργασίας.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν. Λόγω περιορισμένου αριθμό θέσεων και για διευκόλυνση της διοργάνωσης, όσοι ενδιαφέρονται να την παρακολουθήσουν, θα πρέπει να εγγραφούν χρησιμοποιώντας τη φόρμα στον σύνδεσμο: http://goo.gl/forms/YkpzYu2hqh

Χώρος Εκδήλωσης

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αίθουσα ΔΕΠΥ Α, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Πληροφορίες: http://www.central.ntua.gr, χάρτης: http://tinyurl.com/hh49ujr).

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

09:00 – 09:15 Έναρξη-Χαιρετισμοί

09:15 – 09:45 Παρουσίαση υπερυπολογιστικής υποδομής ARIS

09:45 – 10:00 Παρουσίαση ΚΗΥ και υπολογιστικών υποδομών ΕΜΠ

10:00 – 10:30 Πολιτική́ Πρόσβασης στο σύστημα ARIS – Διαδικασίες και βέλτιστες πρακτικές πρόσβασης στα Ευρωπαϊκά́ υπερυπολογιστικά συστήματα

10:30 – 11:00 Διάλειμμα

11:00 – 12:00 Εργαλεία και τρόποι χρήσης του συστήματος

12:00 – 14:00 Συζήτηση με υφιστάμενους ή εν δυνάμει χρήστες του συστήματος για συγκεκριμένες εφαρμογές, τρόπους χρήσης και βέλτιστες πρακτικές

Σχετικά με την υποδομή ARIS

Η υποδομή ARIS αποτελείται από συνολικά τέσσερις νησίδες υπολογιστικών συστημάτων βασισμένους σε αρχιτεκτονική Intel x86 διασυνδεμένους σε ένα ενιαίο δίκτυο Infiniband FDR14 που προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες και αρχιτεκτονικές επεξεργασίας.

 • Μία νησίδα (thin nodes) βασίζεται στην πλατφόρμα IBM NeXtScale και τους επεξεργαστές Intel Xeon E5-2680v2. Διαθέτει 426 υπολογιστικούς κόμβους και προσφέρει συνολικά 8.520 πυρήνες (CPU cores).

 • Μια νησίδα κόμβων μεγάλης μνήμης (fat nodes) που αποτελείται από 44 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R820. Κάθε εξυπηρετητής προσφέρει 4 επεξεργαστές Intel Xeon E5-4650v2 και 512 GB κεντρικής μνήμης

 • Μια νησίδα κόμβων επιταχυντών GPU που αποτελείται από 44 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R730. Κάθε εξυπηρετητής περιέχει 2 επεξεργαστές Intel Xeon E5-2660v3, 64 GB μνήμης και 2 κάρτες GPU NVidia K40, και

 • Μια νησίδα κόμβων επιταχυντών Xeon Phi που αποτελείται από 18 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R730, καθένας εκ των οποίων περιέχει 2 επεξεργαστές Intel Xeon E5-2660v3, 64 GB μνήμης και 2 συνεπεξεργαστές Intel Xeon Phi 7120P.

Επιπλέον, το σύστημα προσφέρει 2 PB αποθηκευτικό χώρο, μέσω του συστήματος αρχείων General Parallel File System (GPFS) της IBM. Η υποδομή ολοκληρώνεται με μια βιβλιοθήκη ταινιών ΙΒΜ TS3500 μέγιστης αποθηκευτικής δυνατότητας περίπου 6 PB.

Σχετικά με την ΕΔΕΤ

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. αναπτύσσει και διαχειρίζεται το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας κατά το πρότυπο των αντίστοιχων Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχει στην ελληνική ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα σύγχρονες ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες, με στόχο τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και την ισότιμη συμμετοχή των μελών της στην παγκόσμια Κοινωνία της Γνώσης.

Με περισσότερα από 9.000 χλμ οπτικών ινών και σύγχρονο οπτικό εξοπλισμό, διασυνδέει περισσότερους από 100 φορείς, στους οποίους περιλαμβάνονται όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, Ερευνητικά Κέντρα, καθώς και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, και εξυπηρετεί, σε καθημερινή βάση, περί τους 500.000 χρήστες. Παράλληλα με την παροχή προηγμένων δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών η ΕΔΕΤ Α.Ε. παρέχει υπολογιστικές υπηρεσίες Cloud Computing για όλα τα μέλη της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Από τον Ιούνιο του 2015 λειτουργεί το πρώτο εθνικό υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων (HPC) για την υποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας, υποδομή που ενσωματώνεται στο Ευρωπαϊκό οικοσύστημα υπερ-υπολογιστών PRACE.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.grnet.gr/hpc και http://hpc.grnet.gr

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πάτρας – Παρουσίαση και Τεχνικές Αποδοτική Χρήσης του Εθνικού Υπερυπολογιστικού Συστήματος ARIS

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.), σε συνεργασία με το  Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΤΜΗΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών,  διοργανώνει στις 25 Μαϊου 2016 ημερίδα και εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Παρουσίαση και Τεχνικές Αποδοτικής Χρήσης του Εθνικού υπερ-υπολογιστικού συστήματος ARIS». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ΤΜΗΥΠ (αμφιθέατρο Β4, κτίριο Β).

Η ημερίδα και το σεμινάριο απευθύνεται σε υπάρχοντες και δυνητικούς χρήστες υπερυπολογιστικών συστημάτων και εφαρμογών. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την υπερυπολογιστική υποδομή ARIS (Advanced Research Information System), για τις δυνατότητες εκμετάλλευσής της, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης στο σύστημα. Στο τελευταίο μέρος της ημερίδας, θα δοθεί η δυνατότητα στους υφιστάμενους χρήστες από το Πανεπιστήμιο Πατρών, να συζητήσουν με την ομάδα υποστήριξης της ΕΔΕΤ για τα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει έως τώρα με τη χρήση του συστήματος, ενώ θα δοθούν κατευθυντήριες γραμμές και προτεινόμενες λύσεις για την καλύτερη εκμετάλλευση του.

Θεματικές Ενότητες

Τα θέματα που θα καλυφθούν κατά την ημερίδα είναι τα εξής:

 • Αρχιτεκτονική και τεχνολογία του υπερυπολογιστικού συστήματος ARIS
 • Πολιτική Πρόσβασης στο εθνικό υπερυπολογιστικό σύστημα ARIS. Προσκλήσεις έργων και αξιολόγηση
 • Η ευρωπαϊκή υποδομή PRACE και η δυνατότητα χρήσης της. Βέλτιστες πρακτικές για πρόσβαση στα ευρωπαϊκά συστήματα.
 • Πρόσβαση και χρήση της υποδομής ARIS. Παραδείγματα χρήσης, συνηθισμένα προβλήματα και καλές πρακτικές.
 • Εκτέλεση εφαρμογών MPI και OpenMP
 • Profiling και benchmarking εφαρμογών.

Το σεμινάριο είναι μέρος της στρατηγικής της ΕΔΕΤ για την προσφορά υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα των υπερυπολογιστικών υποδομών και των επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας, στην Ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ειδικές πληροφορίες

Για την πρακτική άσκηση οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν το δικό τους φορητό υπολογιστή (που να υποστηρίζει ssh), και θα δουλεύουν σε ομάδες των δύο ατόμων.
Για την αποδοτική παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν γνώσεις χρήσης του λειτουργικού συστήματος Linux, ενώ χρήσιμες θα είναι βασικές γνώσεις σε αρχές προγραμματισμού και μεθόδους παράλληλης επεξεργασίας.
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν. Για διευκόλυνση της διοργάνωσης, όσοι ενδιαφέρονται να την παρακολουθήσουν, θα πρέπει να εγγραφούν το συντομότερο (λόγω περιορισμών χώρου κ.λπ. ενδέχεται να τεθεί άνω όριο στον αριθμό των εγγραφών) χρησιμοποιώντας τη φόρμα στον σύνδεσμο http://goo.gl/forms/YkpzYu2hqh

 

Περιγραφή του συστήματος

Το σύστημα ARIS (Advanced Research Information System) είναι ένα υπολογιστικο σύστημα υψηλών επιδόσεων το οποίο διατίθεται στην Ελληνική Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοιντότητας, για την πραγματοποίηση έρευνας υψηλού επιπέδου. Βασίζεται στην πλατφόρμα NeXtScale της ΙΒΜ, βασίζεται στους επεξεργαστές Intel® Xeon® E5 v2 (Ivy Bridge). Το σύστημα και προσφέρει μέγιστη πραγματική υπολογιστική ισχύ που αγγίζει τα 180 TFlops (τρισεκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο). Διαθέτοντας 426 υπολογιστικούς κόμβους, προσφέρει συνολικά 8.520 πυρήνες (CPU cores) διασυνδεμένους σε δίκτυο μεγάλου εύρους ζώνης και χαμηλής καθυστέρησης, InfiniΒand. Το σύστημα ολοκληρώνεται, από ένα αποθηκευτικό σύστημα υψηλών επιδόσεων, μεγέθους περίπου 1 PΒ (τετράκις εκατομμύρια bytes), βασισμένο στο IBM General Parallel File System (GPFS). Το σύστημα διαθέτει λογισμικό για την ανάπτυξη εφαρμογών όπως μεταγλωττιστές, επιστημονικές βιβλιοθήκες και δημοφιλείς σουίτες επιστημονικών εφαρμογών. (http://hpc.grnet.gr)

Χώρος Εκδήλωσης

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Αμφιθέατρο Β4, κτίριο Β, Πανεπιστήμιο Πατρών, (38°17’03.6″N 21°47’18.6″E , χάρτης και οδηγίες: https://goo.gl/MOSvmE)

 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

09:00 – 09:15 Έναρξη-Χαιρετισμοί

09:15 – 10:00 Παρουσίαση υπερυπολογιστικής υποδομής ARIS

10:00 – 10:30 Πολιτική́ Πρόσβασης στο σύστημα ARIS –  Διαδικασίες και βέλτιστες πρακτικές πρόσβασης στα Ευρωπαϊκά́ υπερυπολογιστικά συστήματα

10:30 – 11:00 Διάλειμμα 

11:00 – 12:00               Παραδείγματα χρήσης του συστήματος

12:00 – 14:00               Πρακτικές ασκήσεις (Hands-on και Bring-your-own-code)

To πρόγραμμα αλλά και οι παρουσιάσεις μετά το τέλος της εκπαίδευσης θα βρίσκονται στο παρακάτω link.

 

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» – Παρουσίαση και Τεχνικές Αποδοτική Χρήσης του Εθνικού Υπερυπολογιστικού Συστήματος ARIS

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.), σε συνεργασία με τo Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», διοργανώνει την εκπαιδευτική ημερίδα

«Παρουσίαση & Τεχνικές Αποδοτικής Χρήσης του Εθνικού υπερ-υπολογιστικού συστήματος ARIS».

Πέμπτη, 7 Απριλίου

«Συμπληρωματική Αίθουσα” (πλησίον Αμφιθεάτρου)

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Η ημερίδα απευθύνεται σε υφιστάμενους και δυνητικούς χρήστες του συστήματος ARIS, από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Για την συμμετοχή πρέπει να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας την φόρμα εγγραφής.

Θεματικές Ενότητες

Τα θέματα που θα καλυφθούν κατά την ημερίδα είναι τα εξής:

 • Αρχιτεκτονική και τεχνολογία του υπερυπολογιστικού συστήματος ARIS
 • Πολιτική και διαδικασίες πρόσβασης στο σύστημα. Προσκλήσεις έργων και αξιολόγηση
 • Παραδείγματα χρήσης του συστήματος, συνηθισμένα προβλήματα και καλές πρακτικές.
 • Η ευρωπαϊκή υποδομή PRACE και η δυνατότητα χρήσης της.

Στο τελευταίο μέρος της ημερίδας θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συζητήσουν με την ομάδα υποστήριξης της ΕΔΕΤ για τα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει έως τώρα με τη χρήση του συστήματος ενώ θα δοθούν κατευθυντήριες γραμμές  και προτεινόμενες λύσεις για την καλύτερη εκμετάλλευση του.

 

Περιγραφή του συστήματος

Το σύστημα ARIS (Advanced Research Information System) είναι ένα υπολογιστικο σύστημα υψηλών επιδόσεων το οποίο διατίθεται στην Ελληνική Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοιντότητας, για την πραγματοποίηση έρευνας υψηλού επιπέδου. Βασίζεται στην πλατφόρμα NeXtScale της ΙΒΜ, βασίζεται στους επεξεργαστές Intel® Xeon® E5 v2 (Ivy Bridge). Το σύστημα και προσφέρει μέγιστη πραγματική υπολογιστική ισχύ που αγγίζει τα 180 TFlops (τρισεκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο). Διαθέτοντας 426 υπολογιστικούς κόμβους, προσφέρει συνολικά 8.520 πυρήνες (CPU cores) διασυνδεμένους σε δίκτυο μεγάλου εύρους ζώνης και χαμηλής καθυστέρησης, InfiniΒand. Το σύστημα ολοκληρώνεται, από ένα αποθηκευτικό σύστημα υψηλών επιδόσεων, μεγέθους περίπου 1 PΒ (τετράκις εκατομμύρια bytes), βασισμένο στο IBM General Parallel File System (GPFS). Το σύστημα διαθέτει λογισμικό για την ανάπτυξη εφαρμογών όπως μεταγλωττιστές, επιστημονικές βιβλιοθήκες και δημοφιλείς σουίτες επιστημονικών εφαρμογών. (http://hpc.grnet.gr)

Πρόγραμμα

09:30 -Έναρξη-Χαιρετισμός:  Δρ. Γιώργος Φανουράκης  Υπεύθυνος Εκπαίδευσης ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

09:40 – Παρουσίαση υπερυπολογιστικής υποδομής ARIS και Πολιτική Πρόσβασης

10:15 – Παραδείγματα χρήσης του συστήματος – Βέλτιστες πρακτικές

11:00 – Διάλλειμα

11:15 – Πρακτική χρήση του συστήματος – Συνεργασία με την ομάδα Υποστήριξης Χρηστών

 

To πρόγραμμα αλλά και οι παρουσιάσεις μετά το τέλος της εκπαίδευσης θα βρίσκονται στο παρακάτω link.

 

ΕΚΠΑ – Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Τεχνικες Αποδοτικης Χρησης του Εθνικου υπερυπολογιστικου συστηματος ARIS»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΠΕΡ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ARIS

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.), σε συνεργασία με τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει την εκπαιδευτική ημερίδα

«Τεχνικές Αποδοτικής Χρήσης του Εθνικού υπερ-υπολογιστικού συστήματος ARIS».

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου

Αμφιθέατρο “Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής”

Τμήμα Μαθηματικών,

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:00 – 09:30 Έναρξη-Χαιρετισμοί

Καθ. Κωνσταντίνος Βαρώτσος, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών

Καθ. Ιωάννης Εμμανουήλ, Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών

Καθ. Λάζαρος Μεράκος, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλ/νιών ΕΚΠΑ,

Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΔΕΤ Α.Ε.,

09:30 – 10:15 Παρουσίαση υπερυπολογιστικής υποδομής ARIS και Πολιτική Πρόσβασης

10:15 – 10:45 Διάλειμμα καφέ

10:45 – 11:30 Παραδείγματα χρήσης του συστήματος

11:30 – 14:00 Πρακτικές ασκήσεις, Εκτέλεση εφαρμογών χρηστών

 

To πρόγραμμα αλλά και οι παρουσιάσεις μετά το τέλος της εκπαίδευσης θα βρίσκονται στο παρακάτω link.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπάρχοντες και δυνητικούς χρήστες του συστήματος ARIS, από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

Για την συμμετοχή  πρέπει να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας την φόρμα εγγραφής.

Θεματικές Ενότητες

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα παρουσιασθούν οι υπερυπολογιστικές υπηρεσίες που προσφέρει η ΕΔΕΤ, καθώς και θέματα που αφορούν την αποδοτική χρήση της υπερυπολογιστικής υποδομής – ARIS.

Τα θέματα που θα καλυφθούν κατά την ημερίδα είναι:

- Αρχιτεκτονική και τεχνολογία του υπερυπολογιστικού συστήματος ARIS

- Πολιτική Πρόσβασης στο εθνικό υπερυπολογιστικό σύστημα

- Παραδείγματα χρήσης του συστήματος, συνηθισμένα προβλήματα και καλές πρακτικές.

- Πρακτικά παραδείγματα, (Bring your own code)

Κατά την παρουσίαση των πρακτικών θεμάτων θα δοθεί έμφαση σε μαθηματικές μεθόδους και βιβλιοθήκες.

Οι συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρακτικό τμήμα της ημερίδας θα πρέπει να φέρουν το δικό τους φορητό υπολογιστή (που να υποστηρίζει ssh). Συνίσταται η συνεργασία σε ομάδες των δύο ατόμων.

Περιγραφή του συστήματος

Το σύστημα ARIS (Advanced Research Information System), βασίζεται στην πλατφόρμα NeXtScale της ΙΒΜ, ενσωματώνει την τελευταία γενιά επεξεργαστών Intel® Xeon® E5 v2 τεχνολογίας Ivy Bridge, και προσφέρει υπολογιστική ισχύ που αγγίζει τα 180 TFlops (τρισεκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο). Διαθέτοντας 426 υπολογιστικούς κόμβους, προσφέρει συνολικά πάνω από 8500 επεξεργαστικούς πυρήνες (CPU cores) διασυνδεμένους σε δίκτυο FDR Infiniband, μια τεχνολογία διασύνδεσης που προσφέρει πολύ χαμηλή καθυστέρηση (low latency) και υψηλό εύρος ζώνης (high bandwidth). Επιπλέον, προσφέρει αποθηκευτικό χώρο υψηλών επιδόσεων, μεγέθους περίπου 1 Petabyte (τετράκις εκατομμύρια bytes), βασισμένο στο IBM General Parallel File System (GPFS). Το σύστημα διαθέτει λογισμικό για την ανάπτυξη εφαρμογών όπως μεταγλωττιστές, επιστημονικές βιβλιοθήκες και δημοφιλείς σουίτες επιστημονικών εφαρμογών. (http://hpc.grnet.gr)

2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Τεχνικες Αποδοτικης Χρησης του Εθνικου υπερυπολογιστικου συστηματος ARIS»

Εισαγωγή

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) διοργανώνει στις 28-29 Σεπτεμβρίου το δεύτερο κατά σειρά εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Τεχνικές Αποδοτικής Χρήσης του Εθνικού υπερ-υπολογιστικού συστήματος ARIS». Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπάρχοντες και δυνητικούς χρήστες υπερυπολογιστικών συστημάτων στην Ελλάδα. Ερευνητές και φοιτητές από Ελληνικά ιδρύματα θα εκπαιδευτούν στη χρήση της νέας υπερυπολογιστικής υποδομής της ΕΔΕΤ – ARIS.

Το σύστημα ARIS, βασίζεται στην πλατφόρμα NeXtScale της ΙΒΜ, ενσωματώνει την τελευταία γενιά επεξεργαστών Intel® Xeon® E5 v2 τεχνολογίας Ivy Bridge, και προσφέρει υπολογιστική ισχύ που αγγίζει τα 180TFlops (τρισεκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο). Διαθέτοντας 426 υπολογιστικούς κόμβους, προσφέρει συνολικά πάνω από 8500 επεξεργαστικούς πυρήνες (CPU cores) διασυνδεμένους σε δίκτυο FDR Infiniband, μια τεχνολογία διασύνδεσης που προσφέρει πολύ χαμηλή καθυστέρηση (low latency) και υψηλό εύρος ζώνης (high bandwidth). Επιπλέον, προσφέρει αποθηκευτικό χώρο υψηλών επιδόσεων, μεγέθους περίπου 1 Petabyte (τετράκις εκατομμύρια bytes), βασισμένο στο IBM General Parallel File System (GPFS). Το σύστημα διαθέτει λογισμικό για την ανάπτυξη εφαρμογών όπως μεταγλωττιστές, επιστημονικές βιβλιοθήκες και δημοφιλείς σουίτες επιστημονικών εφαρμογών.

Θεματικές Ενότητες

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα παρουσιασθούν οι υπερυπολογιστικές υπηρεσίες που προσφέρει η ΕΔΕΤ, καθώς και θέματα που αφορούν την αποδοτική χρήση της υπερυπολογιστικής υποδομής – ARIS.

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 2 ημερών, με παρουσιάσεις και πρακτική άσκηση στο σύστημα ARIS. Τα θέματα που θα καλυφθούν είναι:

 • Αρχιτεκτονική και τεχνολογία του υπερυπολογιστικού συστήματος ARIS
 • Πολιτική Πρόσβασης στο εθνικό υπερυπολογιστικό σύστημα ARIS
 • Περιγραφή Ευρωπαϊκής υπερυπολογιστικής υποδομής PRACE. Βέλτιστες πρακτικές για πρόσβαση στα ευρωπαϊκά συστήματα.
 • Χρήση της υποδομής ARIS
 • Προγραμματιστικά μοντέλα και τεχνικές βελτιστοποίησης κώδικα
 • Προγραμματισμός σε MPI/OpenMP
 • Profiling και benchmarking

Το σεμινάριο προσφέρεται δωρεάν στους ερευνητές και τους φοιτητές των ελληνικών ιδρυμάτων. Τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής καλύπτονται αποκλειστικά από τους συμμετέχοντες.

Επίσημη γλώσσα των εκδηλώσεων είναι τα Ελληνικά.

Το σεμινάριο είναι μέρος της στρατηγικής της ΕΔΕΤ για την προσφορά υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα των υπερυπολογιστικών υποδομών και των επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας, στην Ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ειδικές πληροφορίες

Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν το δικό τους φορητό υπολογιστή (που να υποστηρίζει ssh), και θα δουλεύουν σε ομάδες των δύο ατόμων.

Εγγραφή και Συμμετοχή

Η εγγραφή στο σεμινάριο είναι ανοικτή και διαθέσιμη στο συνδέσμο:

https://goo.gl/sgOyl8

Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο δεν θα ξεπερνά τα 60 άτομα. Η ΕΔΕΤ είναι υπεύθυνη για την επιλογή των συμμετεχόντων, με κριτήρια την τεχνική κατάρτιση και τις ειδικές απαιτήσεις εκπαίδευσης των υποψηφίων, καθώς και την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής γεωγραφικής κάλυψης με τη συμμετοχή υποψηφίων από πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Προθεσμία αίτησης: 21 Σεπτεμβρίου

Ειδοποίηση αποδοχής: 22 Σεπτεμβρίου

Διεξαγωγή εκπαιδευτικού σεμιναρίου: 28-29 Σεπτεμβρίου

Χώρος Εκδήλωσης

KΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ.

Αμφιθέατρο III

3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη

546 36 Θεσσαλονίκη

www.kedea.rc.auth.gr

Πρόγραμμα

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου

09.30 – 10.00:

Προσέλευση και εγγραφές

10:00 – 10:30:

Πολιτική Πρόσβασης στο εθνικό υπερυπολογιστικό σύστημα της ΕΔΕΤ – ARIS, διαδικασίες και βέλτιστες πρακτικές για πρόσβαση στα Ευρωπαϊκά υπερυπολογιστικά συστήματα.

10:30 – 12:30:

 • Εισαγωγή στο σύστημα ARIS– Αρχιτεκτονική και Τεχνικά Χαρακτηριστικά
 • “ARIS” χρήση: Login, Job description, submission, monitoring etc
 • Πρακτική εξάσκηση

12.30 – 13.30:

Ελαφρύ γεύμα

13.30 – 17.30

 • Χρήση Εφαρμογών, Βιβλιοθηκών , Μεταγλωττιστών και Εργαλείων
 • Διάλειμμα για καφέ
 • Προγραμματισμός Open MP
 • Προγραμματισμός Open MP – Πρακτικές Ασκήσεις

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου

09.00 – 09.30:

Προσέλευση

9:30 – 12.30

 • Προγραμματισμός MPI, Τοπολογία
 • Προγραμματισμός MPI – Πρακτικές Ασκήσεις

12.30 – 13.30

Ελαφρύ γεύμα

13.30 -17.30

 • Application profiling benchmarking and optimization
 • Διάλειμμα για καφέ
 • Applications efficiency analysis
 • Application profiling benchmarking and optimization – Πρακτικές Ασκήσεις

Εκπαιδευτές

Γιάννης Λιαμπότης (ΕΔΕΤ): Ο Γιάννης Λιαμπότης είναι διαχειριστής έργων υποδομών στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας από το 2007. Κατά τη διάρκεια της οκταετούς θητείας του στην ΕΔΕΤ έχει εργαστεί για σειρά έργων, χρηματοδοτούμενων από το 6ο και 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών HPC, Grid και Cloud. Έχει διατελέσει τεχνικός συντονιστής των έργων SEE-GRID-2, SEE- GRID-SCI and HP-SEE με τα οποία αναπτύχθηκαν υποδομές και υπηρεσίες Grid και HPC στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σήμερα εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Συμβούλιο της Κοινοπραξίας PRACE και είναι μέλος των διοικητικών συμβουλίων ευρωπαϊκών έργων PRACE. Αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1998 και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο UMIST, Ηνωμένο Βασίλειο, από όπου αποφοίτησε το 2000.

Πασχάλης Κορόσογλου (ΑΠΘ):  Ο Πασχάλης Κορόσογλου είναι ο υπεύθυνος του Γραφείου Επιστημονικών Υπολογιστικών Υπηρεσιών του ΚΗΔ, ΑΠΘ. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Υπολογιστική επιστήμη και έχει συμμετάσχει σε μεγάλα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, κυρίως στον τομέα της παροχής (υπολογιστικών/ψηφιακών) υπηρεσιών και της υποστήριξης εφαρμογών. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε επιστημονικές εφαρμογές όσον αφορά θέματα φορητότητας, profiling, οptimisation και enchmarking.  Επιπλέον έχει  εμπειρία σε  τεχνικές βελτιστοποίησης κώδικα που σχετίζονται με MPI / OpenMP  και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα παράλληλου I/O. Σήμερα, ηγείται των δραστηριοτήτων της Επιστημονικής Υπηρεσίας Πληροφορικής στους τομείς των υποδομών Πλέγματος (Grid), δεδομένων (Big Data) και υποδομών υψηλών επιδόσεων (HPC). Έχει συμμετάσχει σε εθνικές και διεθνείς ομάδες εργασίας, όπως CSIRT, EUGridPMA, SAM και συνέβαλε στη συγγραφή στρατηγικών κειμένων που δημοσιεύονται από την Ομάδα χάραξης Πολιτικής για τις ηλεκτρονικές υποδομές (e-IRG).

Δρ. Δημήτρης Ντελλής (ΕΔΕΤ): Ο Δημήτρης Ντελλής είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού τίτλου στη Χημεία (1990) και Διδακτορικού Διπλώματος στην Υπολογιστική Χημεία (1995) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη υπερυπολογιστικών υποδομών (HPC) και υποδομών υπολογιστικού πλέγματος (Grid). Έχει κάνει χρήση συστημάτων HPC για ερευνητικά έργα στην υπολογιστική χημεία σε υποδομές όπως του FZ-Juelich (J90, T3E, Regata, 2003-2005). Έλαβε υποτροφία από το HPC-Europa για BSC (2009). Στα ευρωπαϊκά έργα EGEE / EGI ενήργησε ως υποστηρικτής των εφαρμογών και διαχειριστής λογισμικού εικονικών οργανισμών, ως διαχειριστής grid sites (HG-02, GR-06), και συνεισέφερε στην εθνική πρωτοβουλία NGI_GRNET από το 2008 έως το 2014. Στα έργα PRACE 1IP / 2ΙΡ / 3IP είχε εμπλακεί σε εργασίες αξιολόγησης, είτε ως μέλος ομάδας ή ως BCO (2010-2014). Σήμερα εργάζεται στην ΕΔΕΤ στη θέση του μηχανικού Υποστήριξης εφαρμογών HPC, και είναι υπεύθυνος για user consultations, porting, optimization και την υλοποίηση εφαρμογών HPC με εθνικούς και διεθνείς πόρους.

Νικολουτσάκος Νικόλαος (ΕΔΕΤ): Ο Νικολουτσάκος Νικόλαος είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (2014) και μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών του ΤμΗΥΠ. Επιστημονικά ενδιαφέροντα και δημοσιεύσεις στο τομέα της παράλληλης επεξεργασίας, προγραμματιστικά μοντέλα MPI, OpenMP, CUDA, OpenCL, Intel LEO. Εργάζεται στην ΕΔΕΤ Α.Ε. στην ομάδα υποστήριξης χρηστών και εφαρμογών του εθνικού υπερυπολογιστικού συστήματος ARIS. (2015)

Αλεξάνδρα Χαραλαμπίδου (ΑΠΘ): Η Αλεξάνδρα Χαραλαμπίδου είναι τεχνικός υποστήριξης επιστημονικών εφαρμογών στο γραφείο Επιστημονικών Υπολογιστικών Υπηρεσιών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ με κύρια ενασχόληση τον σχεδιασμό workflows για την εκτέλεση επιστημονικών εργασιών, porting, profiling, benchmarking και optimization εφαρμογών σε υπολογιστικές υποδομές. Εργάζεται στην ομάδα υποστήριξης χρηστών για την υποδομή του ευρωπαϊκού υπολογιστικού πλέγματος (Grid) και την υπολογιστική συστοιχία του ΑΠΘ. Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά PRACE projects για την εφαρμογή τεχνικών βελτιστοποίησης και παραλληλοποίησης (MPI, OpenMP) επιστημονικού κώδικα σε PRACE Tier-0 υποδομές, μεταξύ των οποίων οι Juqueen (Blue Gene/Q), Curie (Bullx) και MareNostrum (IBM) supercomputes. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ.

1η Εκπαιδευτική Ημερίδα – Σεμινάριο «Τεχνικές Αποδοτικής Χρήσης του Εθνικού υπερ-υπολογιστικού συστήματος ARIS»

Εισαγωγή

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) διοργανώνει στις 14-16 Σεπτεμβρίου  ημερίδα και εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα  «Τεχνικές Αποδοτικής Χρήσης του Εθνικού υπερ-υπολογιστικού συστήματος ARIS». Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στον χώρο όπου φιλοξενείται η εθνική υπερυπολογιστική υποδομή ARIS.

Η ημερίδα και το σεμινάριο απευθύνεται σε υπάρχοντες και δυνητικούς χρήστες υπερυπολογιστικών συστημάτων στην Ελλάδα. Ερευνητές και φοιτητές από Ελληνικά ιδρύματα θα εκπαιδευτούν στη χρήση της νέας υπερυπολογιστικής υποδομής της ΕΔΕΤ – ARIS.

Το σύστημα ARIS, βασίζεται στην πλατφόρμα NeXtScale της ΙΒΜ,  ενσωματώνει την τελευταία γενιά επεξεργαστών Intel® Xeon® E5 v2 τεχνολογίας Ivy Bridge, και προσφέρει υπολογιστική ισχύ που αγγίζει τα 180TFlops (τρισεκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο). Διαθέτοντας 426 υπολογιστικούς κόμβους, προσφέρει συνολικά πάνω από 8500 επεξεργαστικούς πυρήνες (CPU cores) διασυνδεμένους σε δίκτυο FDR Infiniband, μια τεχνολογία διασύνδεσης που προσφέρει πολύ χαμηλή καθυστέρηση (low latency) και υψηλό εύρος ζώνης (high bandwidth). Επιπλέον, προσφέρει αποθηκευτικό χώρο υψηλών επιδόσεων, μεγέθους περίπου 1 Petabyte (τετράκις εκατομμύρια bytes), βασισμένο στο IBM General Parallel File System (GPFS). Το σύστημα διαθέτει λογισμικό για την ανάπτυξη εφαρμογών όπως μεταγλωττιστές, επιστημονικές βιβλιοθήκες και δημοφιλείς σουίτες επιστημονικών εφαρμογών.

Θεματικές Ενότητες

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιασθούν οι υπερυπολογιστικές υπηρεσίες που προσφέρει η ΕΔΕΤ, και θα ακολουθήσει  εκπαιδευτικό σεμινάριο για την αποδοτική χρήση της υπερυπολογιστικής υποδομής – ARIS.

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 2,5 ημερών, με παρουσιάσεις και πρακτική άσκηση στο σύστημα ARIS. Τα θέματα που θα καλυφθούν είναι:

 • Αρχιτεκτονική και τεχνολογία του υπερυπολογιστικού συστήματος ARIS
 • Πολιτική Πρόσβασης στο εθνικό υπερυπολογιστικό σύστημα ARIS
 • Περιγραφή του ΕΔΕΤ και της Ευρωπαϊκής υπερυπολογιστικής υποδομής PRACE.  Βέλτιστες πρακτικές για πρόσβαση στα ευρωπαϊκά συστήματα.
 • Χρήση της υποδομής ARIS
 • Προγραμματιστικά μοντέλα και τεχνικές βελτιστοποίησης κώδικα
 • Προγραμματισμός σε MPI/OpenMP
 • Profiling και benchmarking.

Το σεμινάριο προσφέρεται δωρεάν στους ερευνητές και τους φοιτητές των ελληνικών ιδρυμάτων. Τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής καλύπτονται αποκλειστικά από τους συμμετέχοντες.

Επίσημη γλώσσα των εκδηλώσεων είναι τα Ελληνικά.

Το σεμινάριο είναι μέρος της στρατηγικής της ΕΔΕΤ για την προσφορά υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και  κατάρτισης στον τομέα των υπερυπολογιστικών υποδομών και των επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας, στην Ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ειδικές πληροφορίες

Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν το δικό τους φορητό υπολογιστή (που να υποστηρίζει ssh), και θα δουλεύουν σε ομάδες των δύο ατόμων.

Εγγραφή και Συμμετοχή

Η εγγραφή στο σεμινάριο είναι ανοικτή και διαθέσιμη στους συνδέσμους:

Η συμμετοχή στη θεματική ενότητα Β δεν θα ξεπερνά τα 25 άτομα.  Η ΕΔΕΤ είναι υπεύθυνη για την επιλογή των συμμετεχόντων σε αυτή τη θεματική ενότητα, με κριτήρια την τεχνική κατάρτιση και τις ειδικές απαιτήσεις εκπαίδευσης των υποψηφίων, καθώς και την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής γεωγραφικής κάλυψης με τη συμμετοχή υποψηφίων από κάθε περιοχή της Ελλάδας.

Η συμμετοχή στη θεματική ενότητα Α είναι ανοιχτή σε ευρύτερο κοινό με μέγιστο αριθμό τους 100.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Προθεσμία αίτησης: 7 Σεπτεμβρίου

Ειδοποίηση αποδοχής: 9 Σεπτεμβρίου

Διεξαγωγή εκπαιδευτικού σεμιναρίου: 14-16 Σεπτεμβρίου

Χώρος Εκδήλωσης

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ανδρέα Παπανδρέου 37

Μαρούσι Τ.Κ. 151 80

 

Πρόγραμμα

Θεματική Ενότητα Α

 

Ημέρα 1 – Πρωί (Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου)

Aίθουσα Jacqueline de Romilly

09.00 – 09.30:  Προσέλευση και εγγραφές

09:30 – 11:30
•    Εισαγωγή : Υπερυπολογιστικές υπηρεσίες της ΕΔΕΤ
•    Εισαγωγή στο σύστημα ARIS– Αρχιτεκτονική και Τεχνικά Χαρακτηριστικά
•    Πολιτική Πρόσβασης στο εθνικό υπερυπολογιστικό σύστημα της ΕΔΕΤ – ARIS, διαδικασίες και βέλτιστες πρακτικές για πρόσβαση στα Ευρωπαϊκά υπερυπολογιστικά συστήματα.

11:30 – 13:00  Επίσκεψη στο κέντρο δεδομένων της ΕΔΕΤ
13.00 – 14.00 Ελαφρύ γεύμα

Θεματική Ενότητα Β

Aίθουσα Jacqueline de Romilly

Ημέρα 1 – Απόγευμα (Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου)

– “ARIS” χρήση

– Login, Job description, submission, monitoring etc

– Χρήση Εφαρμογών, Βιβλιοθηκών , Μεταγλωττιστών και Εργαλειών

“ARIS” χρήση – Πρακτική

Ημέρα 2 – Πρωί  (Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου)

– Προγραμματισμός MPI, Τοπολογία

– Προγραμματισμός MPI – Πρακτικές Ασκήσεις

– Προγραμματισμός Open MP

– Προγραμματισμός Open MP – Πρακτικές Ασκήσεις

Ημέρα 2 – Απόγευμα  (Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου)

– Χρήση Εφαρμογών, Βιβλιοθηκών , Μεταγλωττιστών και Εργαλειών (Πρακτικές Ασκήσεις)

Ημέρα 3 – Πρωί  (Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου)

Application profiling benchmarking and optimization, efficiency analysis

Application profiling benchmarking and optimization – Πρακτικές Ασκήσεις

1η Εκπαιδευτική Ημερίδα & Σεμινάριο «Τεχνικές Αποδοτικής Χρήσης του Εθνικού υπερ-υπολογιστικού συστήματος ARIS»

Εισαγωγή

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) διοργανώνει στις 14-16 Σεπτεμβρίου  ημερίδα και εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα  «Τεχνικές Αποδοτικής Χρήσης του Εθνικού υπερ-υπολογιστικού συστήματος ARIS». Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στον χώρο όπου φιλοξενείται η εθνική υπερυπολογιστική υποδομή ARIS.

Η ημερίδα και το σεμινάριο απευθύνεται σε υπάρχοντες και δυνητικούς χρήστες υπερυπολογιστικών συστημάτων στην Ελλάδα. Ερευνητές και φοιτητές από Ελληνικά ιδρύματα θα εκπαιδευτούν στη χρήση της νέας υπερυπολογιστικής υποδομής της ΕΔΕΤ – ARIS.

Το σύστημα ARIS, βασίζεται στην πλατφόρμα NeXtScale της ΙΒΜ,  ενσωματώνει την τελευταία γενιά επεξεργαστών Intel® Xeon® E5 v2 τεχνολογίας Ivy Bridge, και προσφέρει υπολογιστική ισχύ που αγγίζει τα 180TFlops (τρισεκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο). Διαθέτοντας 426 υπολογιστικούς κόμβους, προσφέρει συνολικά πάνω από 8500 επεξεργαστικούς πυρήνες (CPU cores) διασυνδεμένους σε δίκτυο FDR Infiniband, μια τεχνολογία διασύνδεσης που προσφέρει πολύ χαμηλή καθυστέρηση (low latency) και υψηλό εύρος ζώνης (high bandwidth). Επιπλέον, προσφέρει αποθηκευτικό χώρο υψηλών επιδόσεων, μεγέθους περίπου 1 Petabyte (τετράκις εκατομμύρια bytes), βασισμένο στο IBM General Parallel File System (GPFS). Το σύστημα διαθέτει λογισμικό για την ανάπτυξη εφαρμογών όπως μεταγλωττιστές, επιστημονικές βιβλιοθήκες και δημοφιλείς σουίτες επιστημονικών εφαρμογών.

Θεματικές Ενότητες

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιασθούν οι υπερυπολογιστικές υπηρεσίες που προσφέρει η ΕΔΕΤ, και θα ακολουθήσει  εκπαιδευτικό σεμινάριο για την αποδοτική χρήση της υπερυπολογιστικής υποδομής – ARIS.

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 2,5 ημερών, με παρουσιάσεις και πρακτική άσκηση στο σύστημα ARIS. Τα θέματα που θα καλυφθούν είναι:

 • Αρχιτεκτονική και τεχνολογία του υπερυπολογιστικού συστήματος ARIS
 • Πολιτική Πρόσβασης στο εθνικό υπερυπολογιστικό σύστημα ARIS
 • Περιγραφή του ΕΔΕΤ και της Ευρωπαϊκής υπερυπολογιστικής υποδομής PRACE.  Βέλτιστες πρακτικές για πρόσβαση στα ευρωπαϊκά συστήματα.
 • Χρήση της υποδομής ARIS
 • Προγραμματιστικά μοντέλα και τεχνικές βελτιστοποίησης κώδικα
 • Προγραμματισμός σε MPI/OpenMP
 • Profiling και benchmarking.

Το σεμινάριο προσφέρεται δωρεάν στους ερευνητές και τους φοιτητές των ελληνικών ιδρυμάτων. Τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής καλύπτονται αποκλειστικά από τους συμμετέχοντες.

Επίσημη γλώσσα των εκδηλώσεων είναι τα Ελληνικά.

Το σεμινάριο είναι μέρος της στρατηγικής της ΕΔΕΤ για την προσφορά υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και  κατάρτισης στον τομέα των υπερυπολογιστικών υποδομών και των επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας, στην Ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ειδικές πληροφορίες

Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν το δικό τους φορητό υπολογιστή (που να υποστηρίζει ssh), και θα δουλεύουν σε ομάδες των δύο ατόμων.

Εγγραφή και Συμμετοχή

Η εγγραφή στο σεμινάριο είναι ανοικτή και διαθέσιμη στους συνδέσμους:

Η συμμετοχή στη θεματική ενότητα Β δεν θα ξεπερνά τα 25 άτομα.  Η ΕΔΕΤ είναι υπεύθυνη για την επιλογή των συμμετεχόντων σε αυτή τη θεματική ενότητα, με κριτήρια την τεχνική κατάρτιση και τις ειδικές απαιτήσεις εκπαίδευσης των υποψηφίων, καθώς και την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής γεωγραφικής κάλυψης με τη συμμετοχή υποψηφίων από κάθε περιοχή της Ελλάδας.

Η συμμετοχή στη θεματική ενότητα Α είναι ανοιχτή σε ευρύτερο κοινό με μέγιστο αριθμό τους 100.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Προθεσμία αίτησης: 7 Σεπτεμβρίου

Ειδοποίηση αποδοχής: 9 Σεπτεμβρίου

Διεξαγωγή εκπαιδευτικού σεμιναρίου: 14-16 Σεπτεμβρίου

Χώρος Εκδήλωσης

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ανδρέα Παπανδρέου 37

Μαρούσι Τ.Κ. 151 80

 

Πρόγραμμα

Θεματική Ενότητα Α

 

Ημέρα 1 – Πρωί (Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου)

Aίθουσα Jacqueline de Romilly

09.00 – 09.30:  Προσέλευση και εγγραφές

09:30 – 11:30
•    Εισαγωγή : Υπερυπολογιστικές υπηρεσίες της ΕΔΕΤ
•    Εισαγωγή στο σύστημα ARIS– Αρχιτεκτονική και Τεχνικά Χαρακτηριστικά
•    Πολιτική Πρόσβασης στο εθνικό υπερυπολογιστικό σύστημα της ΕΔΕΤ – ARIS, διαδικασίες και βέλτιστες πρακτικές για πρόσβαση στα Ευρωπαϊκά υπερυπολογιστικά συστήματα.

11:30 – 13:00  Επίσκεψη στο κέντρο δεδομένων της ΕΔΕΤ
13.00 – 14.00 Ελαφρύ γεύμα

Θεματική Ενότητα Β

Aίθουσα Jacqueline de Romilly

Ημέρα 1 – Απόγευμα (Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου)

– “ARIS” χρήση

– Login, Job description, submission, monitoring etc

– Χρήση Εφαρμογών, Βιβλιοθηκών , Μεταγλωττιστών και Εργαλειών

“ARIS” χρήση – Πρακτική

Ημέρα 2 – Πρωί  (Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου)

– Προγραμματισμός MPI, Τοπολογία

– Προγραμματισμός MPI – Πρακτικές Ασκήσεις

– Προγραμματισμός Open MP

– Προγραμματισμός Open MP – Πρακτικές Ασκήσεις

Ημέρα 2 – Απόγευμα  (Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου)

– Χρήση Εφαρμογών, Βιβλιοθηκών , Μεταγλωττιστών και Εργαλειών (Πρακτικές Ασκήσεις)

Ημέρα 3 – Πρωί  (Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου)

Application profiling benchmarking and optimization, efficiency analysis

Application profiling benchmarking and optimization – Πρακτικές Ασκήσεις