Η ΕΔΕΤ Α.Ε. Διοργανώνει Δωρεάν Διαδικτυακό Σεμινάριο με τίτλο «Η ασφαλής χρήση του Διαδικτύου και ο ρόλος των γονέων στην προστασία των παιδιών από κινδύνους και ακατάλληλο περιεχόμενο»

Ημερομηνία: 
24/03/2015

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) διοργανώνει την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 και ώρα 16.00 -17.30, διαδικτυακό σεμινάριο (webinar), με στόχο την ενημέρωση και τη στήριξη γονέων και εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να χτίσουν μια στενή σχέση με γονείς μαθητών σε θέματα που αφορούν στην ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, την αντιμετώπιση των κινδύνων που ελλοχεύουν για τους ανήλικους, και τις δυνατότητες προφύλαξης των παιδιών από ακατάλληλο περιεχόμενο.

read more

Υπογράφηκε η Σύμβαση για την Ανάπτυξη Υπηρεσιών eScience και την Επεξεργασία Επιστημονικών Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας

Ημερομηνία: 
17/09/2014

Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών συνεργατικής έρευνας και επεξεργασίας επιστημονικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας, είναι το αντικείμενο της σύμβασης που υπογράφηκε πρόσφατα μεταξύ της ΕΔΕΤ Α.Ε. και της κοινοπραξίας «COSMOS Business Systems Α.Ε.Β.Ε. – ALLWEB Solutions Α.Ε.», σε συνεργασία με το Εργαστήριο Δικτύων Τηλεπικοινωνιών και Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών των Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

read more

Αύξηση στη Χρήση της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Εκλογών ΖΕΥΣ του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας

Ημερομηνία: 
16/07/2014

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής πρυτάνεων για το Πανεπιστήμιο Αθηνών και για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συμπληρώνονται 251 αμιγώς ηλεκτρονικές εκλογές οργάνων στα ελληνικά Πανεπιστήμια και άλλους φορείς με χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος ΖΕΥΣ. Το σύστημα προσφέρεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και εξασφαλίζει την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με ηλεκτρονικό τρόπο.

read more

GRNET signed contract for the development of Greece’s National HPC infrastructure

Ημερομηνία: 
04/07/2014

The Greek Research and Technology Network (GRNET) pioneers in the field of supercomputing infrastructures, by proceeding to the development of Greece’s first national high-performance computing system (HPC) to support large-scale scientific applications. The supply and installation of the new system was assigned to COSMOS Business Systems in collaboration with IBM, after an open international tender, which was carried out by GRNET. The new infrastructure is expected to play an important role in the development and promotion of scientific research in the country and in South East Europe.

read more

Υπογράφηκε η Σύμβαση για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εθνικής Υπερυπολογιστικής Υποδομής από το ΕΔΕΤ

Ημερομηνία: 
04/07/2014

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) πρωτοστατεί στον χώρο των υπερυπολογιστικών υποδομών, με τη δημιουργία του πρώτου εθνικού υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων (High Performance Computer – HPC) για την υποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας. Την προμήθεια και εγκατάσταση του νέου συστήματος ανέλαβε η COSMOS Business Systems Α.Ε.Β.Ε. σε συνεργασία με την ΙΒΜ, έπειτα από ανοικτό διεθνή διαγωνισμό που διενήργησε η ΕΔΕΤ Α.Ε.

read more

Συνεργασία ΕΔΕΤ Α.Ε., Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών & Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος για την Αξιοποίηση των Δορυφορικών Δεδομένων Παρατήρησης της Γης του Προγράμματος Copernicus

Ημερομηνία: 
20/05/2014

Λίγες εβδομάδες μετά την εκτόξευση του πρώτου δορυφόρου παρατήρησης της Γης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Copernicus, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ) υπέγραψαν συμφωνία για τη δημιουργία κόμβου πρόσβασης και αξιοποίησης των δορυφορικών δεδομένων που θα συλλέγονται.

read more