Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εντάσσεται στo Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας

Μία σημαντική συνεργασία που ενισχύει την εκπαιδευτική και ερευνητική δράση στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας ξεκίνησε, με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας να αποκτά πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Με τη διασύνδεση στο δίκτυο οπτικών ινών του ΕΔΕΤ, το ακαδημαϊκό προσωπικό, το επιστημονικό προσωπικό, οι ερευνητές και οι φοιτητές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας δύνανται να αξιοποιήσουν σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες για την υποστήριξη της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και έρευνας στο ευρύτερο πεδίο της δημόσιας υγείας και αναδιοργάνωσης των υγειονομικών υπηρεσιών, και την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας με στόχο τη διασφάλιση του επιπέδου υγείας των Ελλήνων.

Η συνεργασία αυτή έρχεται να ενισχύσει τον σημαντικό ρόλο που ήδη διαδραματίζει το ΕΔΕΤ στον εκσυγχρονισμό του νευραλγικού τομέα της Υγείας έχοντας διασυνδέσει πολλά δημόσια νοσοκομεία της χώρας στο δίκτυο οπτικών ινών σε υψηλές ταχύτητες και παρέχοντας εξειδικευμένες και πρωτοποριακές ψηφιακές Υπηρεσίες και Υποδομές σε Νοσοκομειακές Μονάδες, σε Κέντρα αίματος και σε Υπηρεσίες Αιμοδοσίας. Παράλληλα αναμένεται να προσδώσει πολλαπλά οφέλη στο πολύτιμο έργο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας που προετοιμάζει τους λειτουργούς Δημόσιας Υγείας και τα στελέχη του χώρου των Υπηρεσιών Υγείας να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της οικονομίας της πληροφορίας και της κοινωνίας της γνώσης.

 

Ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με την Υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ του ΕΔΕΤ

Τη δυνατότητα να παρακολουθεί εξ αποστάσεως, αλλά σε πραγματικό χρόνο, επιλεγμένες εκδηλώσεις προσφέρει στο ευρύ κοινό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, χάρη στη σημαντική συνεργασία που έχει εγκαινιάσει με το ΕΔΕΤ.

Η δυνατότητα αυτή διασφαλίζεται με τη ζωντανή μετάδοση μέσω της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ του ΕΔΕΤ, η οποία παρέχει διαδικτυακή πρόσβαση σε διαλέξεις, σεμινάρια, καλλιτεχνικά γεγονότα και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνουν ή φιλοξενούν σημαντικοί εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί και πολιτιστικοί φορείς της χώρας. Για τη μετάδοση των εκδηλώσεων αξιοποιείται το οπτικό δίκτυο νέας γενιάς και οι προηγμένες υπολογιστικές υποδομές του ΕΔΕΤ. Η υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ είναι ανοιχτή και διατίθεται δωρεάν σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που ενδιαφέρεται για τη ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση εκδηλώσεων εκπαιδευτικού, ερευνητικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα. H υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ αριθμεί σήμερα 36.500 εγγεγραμμένους χρήστες, ενώ κατά τα τέσσερα χρόνια της λειτουργίας της έχουν γίνει περισσότερες από 800 μεταδόσεις εκδηλώσεων.

Diavlos

Κύρια επιδίωξη του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης είναι να διαχυθούν οι εμπειρίες, οι πληροφορίες και οι γνώσεις που εμπεριέχονται στις εκδηλώσεις τις οποίες υποδέχεται ή παράγει, αλλά και γίνουν όσο το δυνατόν περισσότεροι θεατές ή ακροατές κοινωνοί των πολιτιστικών προϊόντων που προσφέρει, χωρίς γεωγραφικούς και κοινωνικούς περιορισμούς.

Το πλήρες πρόγραμμα των μεταδόσεων της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ ανανεώνεται δυναμικά και παρέχει στον επισκέπτη, μέσω του συνδέσμου https://diavlos.grnet.gr/schedule, έγκαιρη ενημέρωση για όλες τις προσεχείς εκδηλώσεις που μπορεί να παρακολουθήσει. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα εγγραφής των χρηστών, ώστε να λαμβάνουν ενημερωτικό δελτίο για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα ζωντανών μεταδόσεων.

Για το ΕΔΕΤ η διασύνδεση των πολιτιστικών φορέων της Ελλάδας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, καθώς συμβάλλει σημαντικά στη διάδοση σύγχρονου εκπαιδευτικού, ερευνητικού και πολιτιστικού περιεχομένου, ανεξαρτήτως γεωγραφικών αποστάσεων.  Η συνεργασία του ΕΔΕΤ με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, που αποτελεί σημαντικό φορέα οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, συνιστά σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή και δημιουργεί ολοένα αυξανόμενες προοπτικές.

 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο ΕΔΕΤ με θέμα: «Εγκατάσταση, αναβάθμιση και παραμετροποίηση λογισμικού Shibboleth Identity Provider»

Με αφορμή τη λήξη της έκδοσης 2 του δημοφιλούς λογισμικού Shibboleth Identity Provider που χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά από τους Παρόχους Ταυτότητας που συμμετέχουν στην Ομοσπονδία ΔΗΛΟΣ του ΕΔΕΤ, διοργανώνεται εκπαιδευτικό σεμινάριο την Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 09.00 στις εγκαταστάσεις του ΕΔΕΤ, Λεωφ. Κηφισίας 7, Αθήνα. Το σεμινάριο απευθύνεται στους Τεχνικούς Υπεύθυνους των Φορέων που συμμετέχουν στην Ομοσπονδία ΔΗΛΟΣ και θα εστιάσει στην εγκατάσταση, στην αναβάθμιση και στην παραμετροποίηση του λογισμικού Shibboleth Identity Provider.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν και μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων του ΕΔΕΤ e:Presence.

Οι στόχοι της εκπαίδευσης είναι:

 • Η ενημέρωση σχετικά με τη νέα έκδοση και την αναγκαιότητα αναβάθμισης
 • Η παρουσίαση χρήσιμων τεχνικών για την εγκατάσταση ή την αναβάθμιση του Shibboleth Identity Provider στην έκδοση 3
 • Η παρουσίαση της νέας λειτουργικότητας της έκδοσης 3 τουShibboleth Identity Provider
 • Η παρουσίαση καλών πρακτικών για την παραμετροποίηση και τη διαχείριση ενός Παρόχου Ταυτότητας βασισμένου στο Shibboleth Identity Provider στο πλαίσιο της Ομοσπονδίας ΔΗΛΟΣ και του eduGAIN.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή σχόλιο, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη ΔΟ της Ομοσπονδίας στο aai@noc.grnet.gr

Το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό θα διατεθεί στους συμμετέχοντες αρχικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και μετέπειτα στην ιστοσελίδα https://aai.grnet.gr

Προσκλήσεις για project access PRACE Tier-0 και Tier-1

Ανακοινώθηκαν από τον οργανισμό PRACE  δύο ανοιχτές προσκλήσεις:

To PRACE Project Access αφορά σε έργα με μεγάλη δυνατότητα κλιμάκωσης (scalability) και πολύ μεγάλες ανάγκες για υπολογιστικό χρόνο, που ξεπερνούν τις δυνατότητες του Εθνικού συστήματος ARIS. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων για πρόσβαση στα συστήματα Tier-0 είναι η 21η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 CET.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του PRACE Project Access για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση.

To Call for Proposals for DECI-14 (Tier-1) έχει σχεδιαστεί για έργα που απαιτούν πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους που επί του παρόντος δεν διατίθενται στη χώρα του ερευνητή, ενώ ταυτόχρονα δεν απαιτούν τα μεγαλύτερα συστήματα της Ευρωπαϊκή υπερ-υπολογιστικής υποδομής Tier-0. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων για πρόσβαση στα συστήματα Tier-1 (DECI-14) είναι η 21η Νοεμβρίου 2016, στις 17:00 CET.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση και τα διαθέσιμα συστήματα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του PRACE DECI-14.

GRNET HPC: 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων Παραγωγής για πρόσβαση στο εθνικό υπέρ-υπολογιστικό σύστημα ARIS

Το ΕΔΕΤ προσκαλεί επιστήμονες και ερευνητές  που εργάζονται σε Ελληνικά εκπαιδευτικά ή/και ερευνητικά ιδρύματα να υποβάλλουν προτάσεις έργων παραγωγής για πρόσβαση στο εθνικό υπέρ-υπολογιστικό σύστημα ARIS. Η πρόσβαση θα αποδοθεί για περίοδο 12 μηνών, ξεκινώντας από την ημερομηνία αποδοχής του έργου. Οι προτάσεις έργων θα πρέπει να αφορούν σε ανοιχτή έρευνα, ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου.

Η υποδομή ARIS αποτελείται από συνολικά τέσσερις νησίδες υπολογιστικών συστημάτων βασισμένων σε αρχιτεκτονική Intel x86, διασυνδεμένων σε ένα ενιαίο δίκτυο Infiniband FDR14, που προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες και αρχιτεκτονικές επεξεργασίας.

Μέσω της πρόσκλησης, το ΕΔΕΤ καθιστά δυνατή την πλήρη και ισότιμη πρόσβαση στο εθνικό υπέρ-υπολογιστικό σύστημα ARIS, για όλους τους επιστήμονες που εργάζονται σε Ελληνικά ιδρύματα.

Δείτε το πλήρες κείμενο της τρίτης πρόσκλησης για πληροφορίες σχετικές με τους στόχους και τα κριτήρια επιλογής, την επιλεξιμότητα, το υπολογιστικό σύστημα HPC – ARIS, τους διαθέσιμους πόρους, τη διαδικασία αίτησης και τις καταληκτικές ημερομηνίες.

Επικοινωνία: hpc-access  at  lists.grnet.gr

 

Πρώτη Ημερίδα Πληροφόρησης κι Εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα Copernicus στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας οργανώνουν από κοινού ενημερωτική ημερίδα για τους χρήστες των υπηρεσιών του Προγράμματος Παρατήρησης Γης (Earth Observation) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Copernicus. Η ημερίδα αυτή έχει στόχο την ενεργότερη εμπλοκή (user uptake) των χρηστών –υπαρχόντων και δυνητικών– των υπηρεσιών του Copernicus (δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις, πολίτες), μέσω της ευαισθητοποίησής τους και της αναλυτικότερης ενημέρωσής τους για τις δυνατότητες που παρέχονται από το Πρόγραμμα. Περαιτέρω, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πυρήνα χρηστών που θα αποτελέσουν την βάση για το μελλοντικό, διευρυμένο δίκτυο χρηστών των υπηρεσιών Copernicus.

Παρασκευή, 07/10/2016
08:30 – 18:15
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, ΤΚ 11635, Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ημερίδας.

GRNET HPC:  Τι αλλάζει στην αξιολόγηση προτάσεων για έργα προετοιμασίας / ανάπτυξης,  στον εξοπλισμό του συστήματος και στην κατανομή πόρων

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2016 η αξιολόγηση των προτάσεων για έργα προετοιμασίας / ανάπτυξης στο σύστημα ARIS πραγματοποιείται σε συνεχή βάση και οι ερευνητές θα λαμβάνουν τα αποτελέσματα της αίτησης τους εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη σχετική ημερομηνία υποβολής.

Το σύστημα ARIS έχει επεκταθεί με τους παρακάτω τύπους υπολογιστικού εξοπλισμού:

 • νησίδα κόμβων μεγάλης μνήμης (fat node island) που αποτελείται από 44 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R820. Κάθε εξυπηρετητής προσφέρει 4 επεξεργαστές Intel Xeon E5-4650v2 και 512 GB κεντρικής μνήμης
 • νησίδα κόμβων GPU (GPU island)  που αποτελείται από 44 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R730. Κάθε εξυπηρετητής περιέχει 2 επεξεργαστές Intel Xeon E5-2660v3, 64 GB μνήμης και 2 κάρτες GPU NVidia K40, και
 • νησίδα κόμβων Xeon Phi (Xeon Phi Island) που αποτελείται από 18 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R730, καθένας εκ των οποίων περιέχει 2 επεξεργαστές Intel Xeon E5-2660v3, 64 GB μνήμης και 2 συνεπεξεργαστές Intel Xeon Phi 7120P

Έτσι, ανανεώθηκαν τα όρια στην κατανομή πόρων σε έργα προετοιμασίας ή ανάπτυξης, για κάθε νησίδα, και ο μέγιστος αριθμός core hours που παρέχονται είναι:

 • 100.000 core hours στο Thin Node island (προ- υπάρχων σύστημα),
 • 50.000 core hours στο GPU island,
 • 50.000 core hours στο Xeon Phi island,
 • και 100.000 core hours στο Fat Node island.

O συνολικός αριθμός core hours που μπορεί να ζητηθεί δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 100.000. Σε όλες τις νησίδες η καταμέτρηση των core hours γίνεται σε επίπεδο CPU.

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης για έργα προετοιμασίας και ανάπτυξης:
https://hpc.grnet.gr/access/preparatory-access

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας στο hpc-access@grnet.gr

Ημερίδα ενημέρωσης για τους χρήστες των υπηρεσιών του Προγράμματος Παρατήρησης Γης Copernicus.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας οργανώνουν από κοινού ενημερωτική ημερίδα για τους χρήστες των υπηρεσιών του Προγράμματος Παρατήρησης Γης (Earth Observation) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Copernicus. Η ημερίδα αυτή έχει στόχο την ενεργότερη εμπλοκή (user uptake) των χρηστών –υπαρχόντων και δυνητικών– των υπηρεσιών του Copernicus (δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις, πολίτες), μέσω της ευαισθητοποίησής τους και της αναλυτικότερης ενημέρωσής τους για τις δυνατότητες που παρέχονται από το Πρόγραμμα. Περαιτέρω, αποσκοπεί στην δημιουργία ενός πυρήνα χρηστών που θα αποτελέσουν την βάση για το μελλοντικό, διευρυμένο, δίκτυο χρηστών των υπηρεσιών Copernicus.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί σε πολλά υποσχόμενες και σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητες δεξαμενές δυνητικών χρηστών των υπηρεσιών του Copernicus, όπως οι Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές καθώς και οι κοινότητες Γεωγραφικής Πληροφορίας (GI). Θα παρουσιαστούν επίσης υποσχόμενοι τομείς εφαρμογής με ισχυρό δυναμικό ανάπτυξης, π.χ. ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Επιπρόσθετα η ημερίδα θα σχεδιαστεί με γνώμονα την μεγιστοποίηση της γεωγραφικής και θεματικής κάλυψης, επικεντρώνοντας στην συμμετοχική προσέγγιση μέσω ζωντανών επιδείξεων, περιήγησης σε πύλες δεδομένων και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 7 Οκτωβρίου 2016 στην Αθήνα και θα αποτελέσει την εναρκτήρια εκδήλωση μιας σειράς παρουσιάσεων-εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Πραγματοποιείται δε σε συνέχεια πολύ επιτυχημένων εκδηλώσεων σχετικών με τα διαστημικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβαν χώρα στο πρόσφατο παρελθόν στην Ελλάδα και συνδιοργανώθηκαν ή υποστηρίχθηκαν από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Συνέδριο Copernicus – Μάιος 2014, European Space Expo – Μάρτιος-Απρίλιος 2015). Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της ΓΓΕΤ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ/ESA).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ιδιαιτέρως οι αρμόδιοι κυβερνητικοί/δημόσιοι φορείς που μπορούν να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες του Copernicus, καθώς και οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται ήδη ή σκοπεύουν να εμπλακούν στην αλυσίδα αξίας των υπηρεσιών Copernicus, να προγραμματίσουν την συμμετοχή τους στην εκδήλωση. Επισυνάπτεται η ημερήσια διάταξη της εκδήλωσης (είναι πιθανές μικρές αλλαγές έως την πραγματοποίηση της εκδήλωσης).

Πληροφορίες για την εκδήλωση
κα. Αλίκη Παππά, τηλ. 2131300093, e-mail: a.pappa [at] gsrt.gr
κ. Μάριος Κόνιαρης, τηλ. 2131300094, e-mail: m.koniaris [at] gsrt.gr

Τόπος εκδήλωσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 – Αθήνα

Πληροφορίες για το πρόγραμμα Copernicus
http://www.copernicus.eu/

Πηγή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Παρατείνεται έως τις 15/09/2016 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών junior προγραμματιστή web εφαρμογών ΕΔΕΤ

Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών junior προγραμματιστή για web εφαρμογές που αναπτύσσει το ΕΔΕΤ, έως την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016.

Για την υποβολή του βιογραφικού οι υποψήφιοι θα πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο Συνεργατών της ΕΔΕΤ Α.Ε. και να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο από τη σελίδα https://registry.admin.grnet.gr. Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να επισυνάψουν το βιογραφικό τους και να επιλέξουν τη συγκεκριμένη πρόσκληση από το πεδίο «Ειδικές Προσκλήσεις».

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για junior προγραμματιστές

Το ΕΔΕΤ προτίθεται να απασχολήσει junior προγραμματιστές για την υλοποίηση web εφαρμογών που αναπτύσσει για την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.

Συγκεκριμένα οι επιλεχθέντες θα ενταχθούν στην υπάρχουσα ομάδα ανάπτυξης εφαρμογών και θα έχουν ενεργό ρόλο στην υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών που αναπτύσσει και υλοποιεί το ΕΔΕΤ αξιοποιώντας τις προηγμένες υπολογιστικές υποδομές του, όπως είναι η υπηρεσία διαχείρισης συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ), πρακτικής Άσκησης Φοιτητών (ΑΤΛΑΣ) και διαχείρισης Ακαδημαϊκών Ταυτοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους μέχρι τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016.

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.