Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ανάπτυξη έργων ανοιχτών τεχνολογιών

Ημερομηνία: 
03/07/2015

Στο πλαίσιο του έργου “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού”, προσκαλούνται να υποβάλουν προτάσεις ενδιαφερόμενοι για ανάπτυξη έργων ανοιχτών τεχνολογιών (με αντικείμενο λογισμικό, υλισμικό, δεδομένα ή/και περιεχόμενο).

read more

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα Βραβεία Ανοιχτού Λογισμικού

Ημερομηνία: 
03/07/2015

Στο πλαίσιο του έργου Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού προκηρύσσονται Βραβεία Ανοιχτού Λογισμικού.

read more

Πρόσκληση Υποβολής Συμμετοχής για Μητρώο Αξιολογητών

Ημερομηνία: 
03/07/2015

Στο πλαίσιο του έργου “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού” συγκροτούνται ομάδες αξιολογητών σε θέματα ανοιχτού λογισμικού, με σκοπό την αξιολόγηση αιτήσεων για την α) βράβευση συνεισφορών στην παραμετροποίηση καιελληνοποίηση ανοιχτού λογισμικού και την β) αξιολόγηση/παρακολούθηση προτάσεων που θα επιλεγούν για την επέκταση ή/και ανάπτυξη έργων ανοιχτών τεχνολογιών.

read more

Ο οδηγός της δράσης «Προμήθεια φορητών Η/Υ με τη μέθοδο Voucher»

Ημερομηνία: 
19/06/2015

Ο οδηγός της δράσης «Προμήθεια φορητών Η/Υ με τη μέθοδο Voucher» στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης στο ΕΣΠΑ 2007 -2013 «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» βρίσκεται εδώ.

SURFsara publishes annual report, identifies themes for future innovation

Dutch NGI SURFsara recently published its annual report 2014. The report reflects on past achievements and also identifies thematic areas for future innovation to SURFSara’s services in scientific e-infrastructure and high-performance computing (HPC).

 

δημιουργία υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων (High Performance Computer – HPC)

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) πρωτοστατεί στον χώρο των υπερυπολογιστικών υποδομών, με τη δημιουργία του πρώτου εθνικού υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων (High Performance Computer – HPC) για την υποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας. Την προμήθεια και εγκατάσταση του νέου συστήματος ανέλαβε η COSMOS Business Systems Α.Ε.Β.Ε. σε συνεργασία με την ΙΒΜ, έπειτα από ανοικτό διεθνή διαγωνισμό που διενήργησε η ΕΔΕΤ Α.Ε. Η νέα υποδομή αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στη χώρα και στη Νοτιανατολική Ευρώπη.

Continue reading δημιουργία υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων (High Performance Computer – HPC)