Απόσυρση της υποδομής HellasGRID

Λόγω παλαιότητας πρόκειται να αποσύρουμε τους κόμβους και τις υπηρεσίες του HellasGRID.  Ξεκινώντας από τον HG-03-AUTH κι στη συνεχίζοντας με του υπόλοιπους κόμβους του HellasGRID μέχρι το τέλος του 2018 θα κλείσει όλη η υποδομή του Hellasgrid με εξαίρεση του κόμβους που θέλουν να συνεχίσουν να λειτουργούν τα ιδρύματα με δικές τους δυνάμεις – υποδομές (HG-02-IASA & GR*).   Στη συνέχεια θα αρχίσει κι διαδικασία απόσυρσης κεντρικών υπηρεσιών του Hellasgrid  (CA,  VOMS, PROXY κλπ).  Για την κάλυψη των αναγκών σας σε υπολογιστική ισχύ προτείνετε να κάνετε αίτημα στα https://hpc.grnet.gr/access/ & https://okeanos.grnet.gr/home/

 

 

Posted in frontpage, News, Ω and tagged .