Απόσυρση της υποδομής HellasGRID

Λόγω παλαιότητας πρόκειται να αποσύρουμε την πλειονότητα των κόμβων HellasGRID ξεκινώντας από τον HG-03-AUTH. Το παρακάτω ερωτηματολόγιο θα μας βοηθήσει να προγραμματίσουμε τα επόμενα βήματα ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Google Form