Διαγωνισμός Αξιοποίησης Προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών ΕΔΕΤ «Ταξιδεύοντας στο μονοπάτι της Έρευνας»

Ημερομηνία: 
06/10/2015

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) διεξάγει διαγωνισμό με τίτλο «Ταξιδεύοντας στο μονοπάτι της Έρευνας» για την αξιοποίηση προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών, και προσκαλεί τα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας να υποβάλλουν τις προτάσεις τους έως τις 30 Οκτωβρίου.

read more

Posted in Uncategorized.