Ανοιχτή Πρόσκληση για Συμμετοχή στο LDA Appathon

Ημερομηνία: 
25/09/2015

Aνάπτυξη Eφαρμογών Β2Β

με Χρήση Δορυφορικών Δεδομένων Παρατήρησης της Γης

 

read more