Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα Βραβεία Ανοιχτού Λογισμικού

Ημερομηνία: 
03/07/2015

Στο πλαίσιο του έργου Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού προκηρύσσονται Βραβεία Ανοιχτού Λογισμικού.

read more

Posted in Uncategorized.