Ο οδηγός της δράσης «Προμήθεια φορητών Η/Υ με τη μέθοδο Voucher»

Ημερομηνία: 
19/06/2015

Ο οδηγός της δράσης «Προμήθεια φορητών Η/Υ με τη μέθοδο Voucher» στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης στο ΕΣΠΑ 2007 -2013 «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» βρίσκεται εδώ.

Posted in Uncategorized.