δημιουργία υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων (High Performance Computer – HPC)

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) πρωτοστατεί στον χώρο των υπερυπολογιστικών υποδομών, με τη δημιουργία του πρώτου εθνικού υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων (High Performance Computer – HPC) για την υποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας. Την προμήθεια και εγκατάσταση του νέου συστήματος ανέλαβε η COSMOS Business Systems Α.Ε.Β.Ε. σε συνεργασία με την ΙΒΜ, έπειτα από ανοικτό διεθνή διαγωνισμό που διενήργησε η ΕΔΕΤ Α.Ε. Η νέα υποδομή αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στη χώρα και στη Νοτιανατολική Ευρώπη.

Tο σύστημα έχει εγκατασταθεί στο κέντρο δεδομένων της ΕΔΕΤ στο κτήριο του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Μαρούσι. Τις ημέρες αυτές βρίσκεται στην φάση εγκατάστασης του λογισμικού και θα είναι διαθέσιμο για δοκιμαστική χρήση πολύ σύντομα. Η γενική χρήση του συστήματος προβλέπεται για ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2015.

Posted in News.