Ανοιχτή Πρόσκληση για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Μαθημάτων με Δωρεάν Χρήση Προηγμένων Ερευνητικών Υποδομών και Υπηρεσιών

Ημερομηνία: 
11/05/2015

Η Κοινοπραξία του Ευρωπαϊκού έργου FORGE (Forging Online Education through FIRE) εξέδωσε ανοιχτή πρόσκληση σε ερευνητές, ακαδημαϊκούς, φοιτητές, εργαστήρια και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη δημιουργία καινοτόμων διαδραστικών μαθημάτων που αξιοποιούν δυνατότητες του Διαδικτύου του Μέλλοντος, υπό το πρίσμα της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας FIRE (Future Internet Research and Experimentation).

read more

Posted in Uncategorized.