Αποτελέσματα Διαβούλευσης Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων» σε πέντε (5) τμήματα

Ημερομηνία: 
15/12/2014

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης για τον Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων» σε πέντε (5) τμήματα είναι διαθέσιμα εδώ

Posted in Uncategorized.