Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Διευρύνει την Ασύρματη Ευρυζωνική Κάλυψη με Χρήση Περιαγωγής eduroam με την Υποστήριξη του ΕΔΕΤ

Ημερομηνία: 
02/03/2015

read more

Posted in Uncategorized.