Υπογράφηκε η Σύμβαση για την Ανάπτυξη Υπηρεσιών eScience και την Επεξεργασία Επιστημονικών Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας

Ημερομηνία: 
17/09/2014

Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών συνεργατικής έρευνας και επεξεργασίας επιστημονικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας, είναι το αντικείμενο της σύμβασης που υπογράφηκε πρόσφατα μεταξύ της ΕΔΕΤ Α.Ε. και της κοινοπραξίας «COSMOS Business Systems Α.Ε.Β.Ε. – ALLWEB Solutions Α.Ε.», σε συνεργασία με το Εργαστήριο Δικτύων Τηλεπικοινωνιών και Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών των Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

read more

Posted in Uncategorized.