Αύξηση στη Χρήση της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Εκλογών ΖΕΥΣ του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας

Ημερομηνία: 
16/07/2014

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής πρυτάνεων για το Πανεπιστήμιο Αθηνών και για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συμπληρώνονται 251 αμιγώς ηλεκτρονικές εκλογές οργάνων στα ελληνικά Πανεπιστήμια και άλλους φορείς με χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος ΖΕΥΣ. Το σύστημα προσφέρεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και εξασφαλίζει την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με ηλεκτρονικό τρόπο.

read more

Posted in Uncategorized.