Συνεργασία ΕΔΕΤ Α.Ε., Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών & Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος για την Αξιοποίηση των Δορυφορικών Δεδομένων Παρατήρησης της Γης του Προγράμματος Copernicus

Ημερομηνία: 
20/05/2014

Λίγες εβδομάδες μετά την εκτόξευση του πρώτου δορυφόρου παρατήρησης της Γης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Copernicus, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ) υπέγραψαν συμφωνία για τη δημιουργία κόμβου πρόσβασης και αξιοποίησης των δορυφορικών δεδομένων που θα συλλέγονται.

read more

Posted in Uncategorized.