Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πρόσβαση στην υποδομή PRACE

Στα πλαίσια της λειτουργίας του PRACE (Eυρωπαϊκή υπερυπολογιστική υποδομή για High Performance Computing) βρίσκεται εν ενεργεία ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πρόσβαση στην υποδομή. Η πρόσκληση αφορά ερευνητές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πρόσβαση για διάστημα 2 ή 6 μηνών σε μία τέτοιου μεγέθους υπερυπολογιστική υποδομή, με σκοπό τη μεταφορά την/των εφαρμογής/ών τους και την εκτέλεση απαιτητικών προσομοιώσεων.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αποσκοπεί στη δοκιμή και ανάπτυξη κώδικα και δίνει την δυνατότητα στους ερευνητές να βελτιστοποιήσουν και να δοκιμάσουν τον κώδικά τους πριν αιτηθούν για πρόσβαση σε επίπεδο παραγωγής (production).

Οι διαθέσιμες υποδομές επιπέδου Tier-0 για Preparatory Access αυτή τη στιγμή είναι οι εξής:

  • “CURIE”, BULL Bullx cluster (GENCI@CEA, Bruyères-Le-Châtel, France)
  • “FERMI”, IBM Blue Gene/Q (CINECA, Casalecchio di Reno,Italy)
  • “HERMIT”, Cray XE6 (GCS@HLRS, Stuttgart, Germany)
  • “JUQUEEN”, IBM Blue Gene/Q (GCS@JSC. Jülich, Germany)
  • “MareNostrum”, IBM System X iDataplex (BSC, Barcelona, Spain)
  • “SuperMUC”, IBM System X iDataplex ( GCS@LRZ, Garching near Munich, Germany)
  • “EURORA”, Eurotech SandyBridge+Intel MIC hybrid cluster (CINECA, Casalecchio di Reno, Italy) , 2013 pilot case (13th & 14th cut-off dates only)

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές όλο τον χρόνο, αλλά οι τεχνικές αξιολογήσεις πραγματοποιούνται κάθε τρεις μήνες. Η 13η προγραμματισμένη αξιολόγηση αφορά σε αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 3 Ιουνίου 2013.

Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμμένη και επόμενη περίοδο είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων για πρόσβαση σε πιλοτική υποδομή εξοπλισμένη με Intel MIC.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Posted in News.