Ο Δρ. Φώτης Ψωμόπουλος μιλάει στο EGI Community Forum

Ο Δρ. Φώτης Ψωμόπουλος, EGI Champion, ερευνητής στη Mεγάλης Kλίμακας Ανάλυσης Bιολογικών Δεδομένων μιλά στο EGI Community Forum 2013, στο Manchester για την έρευνά του.

Τονίζει την συμβολή του Grid Computing στις καθημερινές του εργασίες και το γεγονός ότι η εξέλιξη της βιολογίας στις μέρες μας σχετίζεται άμεσα με τις υποδομές e-science. Δεδομένα όπως η εξελικτική ιστορία πρωτεϊνών και γονιδίων, μελετώνται πιο αποδοτικά με την χρήση των υποδομών του Grid. Ο κ. Ψωμόπουλος αναφέρει ότι ασχολείται περίπου 10 χρόνια με το Grid Computing και παροτρύνει τους νέους ερευνητές των βιολογικών επιστημών να εξοικειωθούν με τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα και να έρθουν σε επαφή με άλλους ερευνητές που ήδη χρησιμοποιούν το High Performance Computing και το Grid Computing στην έρευνα τους διαχειριζόμενοι δεδομένα μεγάλης κλίμακας.

Posted in News.