Η λέκτορας κα. Ελένη Κατράγκου μιλάει στο EGI Community Forum

Η Λέκτορας του τμ. Γεωλογίας κα. Ελένη Κατράγκου, EGI Champion, μιλά στο EGI Community Forum 2013, στο Manchester για την έρευνά της. Το Grid Computing όπως αναφέρει είναι ιδιαιτέρως σημαντικό γιατί παρέχει στους ερευνητές τους απαραίτητους υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους, καθώς και την τεχνική βοήθεια για να εκτελέσουν περίπλοκες και μακροπρόθεσμες κλιματικές προσομοιώσεις.
Σύμφωνα με την κυρία Κατράγκου, το Grid Computing διευκολύνει την υποκλιμάκωση των προσομοιώσεων από ένα παγκόσμιο σε ένα τοπικό επίπεδο. Τα υψηλής ανάλυσης δεδομένα χρησιμοποιούνται σε στρατηγικές προσαρμογής και στην διαχείριση ρίσκου που σχετίζονται την κλιματική αλλαγή και έχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις στην κοινωνία. Παροτρύνει τους ερευνητές να έρθουν σε επαφή με το EGI και τις παρεχόμενες υπηρεσίες για να βελτιώσουν την δουλειά τους.

Posted in News, Ω.