Ένταξη του Α.Π.Θ. στη παγκόσμια υπολογιστική υποδομή του πειράματος ATLAS του CERN

Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 η ομάδα εμπειρογνωμόνων International Computing Board (ICB) του πειράματος ATLAS του CERN έδωσε το πράσινο φως για την ένταξη του κόμβου GR-01-AUTH του Κέντρου Επιστημονικών Υπολογιστικών Υπηρεσιών του Α.Π.Θ. ως Tier-3 κόμβο στη παγκόσμια πλεγματική (Grid) υποδομή του πειράματος ATLAS του LHC.

Η πλήρης ένταξη του κόμβου του Α.Π.Θ. αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους και θα δώσει στους ερευνητές του Α.Π.Θ. που συμμετέχουν στο πείραμα ATLAS, τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε παραγώμενα πειραματικά δεδομένα του πειράματος, ανοίγοντας έτσι νέους ορίζοντες για την ερευνητική τους δραστηριότητα.

Με τη συμπλήρωση 10 ετών από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του, ο κόμβος GR-01-AUTH, o οποίος ήταν ο πρώτος κόμβος πλεγματικής υποδομής (Grid) που λειτούργησε στην Ελλάδα, θα αποτελέσει και το πρώτο ελληνικό Tier-3 κόμβο που θα συνδεθεί στην υπολογιστική υποδομή του ATLAS.

Τo Κέντρο Επιστημονικών Υπολογιστικών Υπηρεσιών (K.E.Y.Y.) Α.Π.Θ παρέχει υπολογιστικές υπηρεσίες υψηλών επιδόσεων προς την ερευνητική κοινότητα του Α.Π.Θ. ενώ παράλληλα συμμετέχει ενεργά σε εθνικές και διεθνείς δράσεις σχεδιασμού και υλοποίησης κατανεμημένων & υπερυπολογιστικών υποδομών για την ακαδημαϊκή/ερευνητική κοινότητα.

 

Πληροφορίες:

Ομάδα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών – ATLAS
email: Chariclia.Petridou@cern.ch
www: http://www.physics.auth.gr/atlas/

Κέντρο Επιστημονικών Υπολογιστικών Υπηρεσιών Α.Π.Θ.
e-mail: contact@grid.auth.gr
www: http://www.grid.auth.gr

Posted in atlas, auth, egi, gr01auth, News.