Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πρόσβαση στην υποδομή PRACE

Στα πλαίσια του προγράμματος PRACE-1IP λειτουργεί συνεχόμενη ανοιχτή πρόσκληση (τύπου C), μέσω της οποίας δίνεται πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή υπερυπολογιστική υποδομή επιπέδου Tier-0, για τη μεταφορά και εκτέλεση επιστημονικών εφαρμογών/μοντέλων.

Η υποδομή Tier-0 αποτελείται από τις υπερυπολογιστικές συστοιχίες:

  • Jugene (IBM Blue Gene/P) στο Jülich της Γερμανίας και
  • Curie (Bullx x86_64 cluster) στο Κέντρο ερευνών CEA στη Γαλλία.

Η πρόσκληση τύπου C αφορά στην ανάπτυξη κώδικα με την υποστήριξη από ειδικούς του PRACE και μέσω αυτής προσφέρονται εώς και 250.000 core hours στο Jugene και έως 200.000 core hours στο Curie ανά project.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αποσκοπεί στη δοκιμή και ανάπτυξη κώδικα για τη προετοιμασία εφαρμογών και όχι στην εκτέλεση εφαρμογών σε επίπεδο παραγωγής (production runs). Για την αξιολόγηση των προτάσεων είναι απαραίτητη αναλυτική περιγραφή των σημείων συμφόρησης (bottlenecks) του κάθε κώδικα καθώς επίσης και το προτεινόμενο πλάνο εργασίας.

Εφόσον ενδιαφέρεστε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το KEEY Α.Π.Θ. για περισσότερες πληροφορίες.

Posted in curie, hpc, jugene, News, prace.