Εντυπώσεις από το EGI User Forum 2011

Την προηγούμενη εβδομάδα διεξήχθει στο Vilnius της Λιθουανίας το EGI User Forum παράλληλα με το EMI Technical Forum. Το EGI (European Grid Infrastructure) είναι η αρχή διαχείρισης της πανευρωπαϊκής υπολογιστικής και αποθηκευτικής υποδομής ενώ το EMI (European Middleware Initiave) είναι η αρχή ανάπτυξης του μεσολογισμικού για τη χρήση κατανεμημένων υποδομών τύπου Grid, Cloud και HPC στην Ευρώπη. Το συνέδριο έδωσε τη δυνατότητα σε Ευρωπαίους ερευνητές να μοιραστούν την εμπειρία τους από τη χρήση κατανεμημένων υποδομών, να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα υπολογιστικών υποδομών, κυρίως τύπων Grid και Cloud, και του ενδιάμεσου μεσολογισμικού.

Σε σχέση με το τελευταίο η κοινότητα αναμένει με ανυπομονησία τo EMI-1.0 release που θα περιλαμβάνει υπάρχοντα και νέα εργαλεία για την υποβολή και διαχείριση εργασιών και για τη διαχείριση δεδομένων σε κατανεμημένους αποθηκευτικούς πόρους. Η φιλοδοξία και η προοπτική που δίνει το ίδιο το EMI είναι ότι η αναμενόμενη έκδοση 1.0 θα μπορεί να εφαρμοστεί παράλληλα σε Grid, Cloud και HPC υποδομές έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που διαθέτουν στις διάφορες υποδομές απο ένα εννιαίο περιβάλλον να μπορούν να διαχειρίζονται εργασίες και δεδομένα ανεξάρτητα από το άν αυτά βρίσκονται σε Grid, Cloud ή πιο “κλασσικές” HPC πλατφόρμες.

Η ομάδα του Κέντρου Επιστημονικών Υπολογιστικών Υπηρεσιών παρουσίασε στα πλαίσια του EGI User Forum το morph, ένα νέο εργαλείο που αναπτύσσει για την υποβολή παραμετρικών εργασιών. Χρησιμοποιώντας το morph έναντι των εργαλείων του gLite για την υποβολή παραμετρικών εργασιών οι επι μέρους εργασίες που αποτυνχάνουν επαναυποβάλλονται αυτομάτως προς εκτέλεση χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να τις ξεχωρίσει μία προς μία και να τις υποβάλλει εκ νέου. Η χρήση της υπηρεσίας morph για την υποβολή παραμετρικών εργασιών αποτελεί λοιπόν έναν εγγυημένο τρόπο ώστε όλες οι επιμέρους παραμετρικές εργασίες να ολοκληρωθούν επιτυχώς. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υπηρεσία, που βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν εδώ.

Posted in cloud, egi, emi, grid, hpc, morph, News.