Οπτικοποίηση δεδομένων στο User Interface

Βασικό κομμάτι στην διαδικασία της κρίσης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από προσομοιώσεις είναι η οπτικοποίηση των δεδομένων. Υπάρχουν απλά, αλλά και πολύ σύνθετα εργαλεία που κάνουν αυτήν την δουλειά, από μια απλή απόδοση σε αρχεία τύπου JPEG, PNG, EPS, μέχρι 3-D αναπαραστάσεις με δυνατότητα αλληλεπίδρασης.

Για την εκτέλεση προγραμμάτων που απαιτούν την χρήση γραφικών από την γραμμή εντολών του διακομιστή ui.afroditi.hellasgrid.gr, είναι απαραίτητη η χρήση του λογισμικού Xming για χρήστες με περιβάλλον Windows, ενώ για περιβάλλον Linux αρκεί η προσθήκη του ορίσματος -X στην εντολή ssh. Το ίδιο ισχύει και για το περιβάλλον MacOS X, με την διαφορά ότι θα πρέπει να τρέχει το πρόγραμμα Χ11.

Eye of GNOME

Για την απεικόνιση ενός πλήθους από τύπους αρχείων, στον διακομιστή ui.afroditi.hellasgrid.gr είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα Eye of GNOME (eog). Οι υποστηριζόμενοι τύποι είναι:

  * ANI – Animation
  * BMP – Windows Bitmap
  * GIF – Graphics Interchange Format
  * ICO – Windows Icon
  * JPEG – Joint Photographic Experts Group
  * PCX – PC Paintbrush
  * PNG – Portable Network Graphics
  * PNM – Portable Anymap from the PPM Toolkit
  * RAS – Sun Raster
  * SVG – Scalable Vector Graphics
  * TGA – Targa
  * TIFF – Tagged Image File Format
  * WBMP – Wireless Bitmap
  * XBM – X Bitmap
  * XPM – X Pixmap

Η εκτέλεση του προγράμματος γίνεται μέσα από την εντολή:

$ eog file.png

και το περιβάλλον λειτουργία έχει την παρακάτω μορφή.

Eye of GNOME

GV

To GNU gv είναι μια πρόταση από τον open source χώρο που επιτρέπει στον χρήση να περιηγηθεί μέσα σε αρχεία PostScript και PDF σε περιβάλλον X. Προέρχεται από έκδοση του προγράμματος ghostview του Tim Theisen.

Η εκτέλεση του προγράμματος γίνεται μέσα από την εντολή:

$ gv file.pdf

και το περιβάλλον λειτουργία έχει την παρακάτω μορφή.

gv

Posted in News, ui, visualize, x11.