Εγκατάσταση vbrowser στο User Interface του Α.Π.Θ.

Ο vbrowser έχει αναπτυχθεί από τα Ιδρύματα NIKHEF και SARA στην Ολλανδία και στην ουσία αποτελεί ένα browser για τη διαχείριση των αρχείων δεδομένων των χρηστών που βρίσκονται αποθηκευμένα σε Grid Storage Elements.

Για να το χρησιμοποιήσει κάποιος από το ui.afroditi.hellasgrid.gr χρειάζεται να κάνει login με δυνατότητα X-forwarding (περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ), να φορτώσει το modulefile με την

module load vbrowser

και να εκτελέσει την εξής εντολή

vbrowser.sh

Στο παράθυρο που ανοίγει ο χρήστης μπορεί να μεταφέρει αρχεία δεδομένων ανάμεσα στο τοπικό σύστημα αρχείων στο ui.afroditi.hellasgrid.gr και στα απομακρυσμένα Storage Elements, ακόμα και να επεξεργάζεται (edit) απευθείας αρχεία αποθηκευμένα σε Storage Elements.

Posted in News.