Νέα υλοποίηση καταγραφέα Scalasca

Ο καταγραφέας (profiler) Scalasca, που αναπτύσσεται από το ερευνητικό Κέντρο Υπερυπολογιστών Juelich στη Γερμανία, χρησιμοποιείται για την καταγραφή παράλληλων (MPI, OpenMP κτλ) εφαρμογών.

Σήμερα εγκαταστάθηκε στο User Interface του Α.Π.Θ. έκδοση του καταγραφέα που λειτουργεί με την mpich2 βιβλιοθήκη οπότε καθίσταται πλέον δυνατή η μελέτη παράλληλων εφαρμογών που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμμένη βιβλιοθήκη παραλληλίας.

Πληροφορίες χρήσης του καταγραφέα Scalasca μπορείτε να βρείτε στο TWiki.

Posted in News, profiling, scalasca, ui.