Διαγωνισμός Αξιοποίησης Προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών ΕΔΕΤ «Ταξιδεύοντας στο μονοπάτι της Έρευνας»

Ημερομηνία: 
06/10/2015

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) διεξάγει διαγωνισμό με τίτλο «Ταξιδεύοντας στο μονοπάτι της Έρευνας» για την αξιοποίηση προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών, και προσκαλεί τα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας να υποβάλλουν τις προτάσεις τους έως τις 30 Οκτωβρίου.

read more

Διαγωνισμός Αξιοποίησης Προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών ΕΔΕΤ – Ανοιχτή Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα»

Ημερομηνία: 
06/10/2015

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.) ανακοινώνει διαγωνισμό για την αξιοποίηση των προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών που αναπτύσσει. Προσκαλεί μέλη και ομάδες της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την ανάδειξη βέλτιστων και καινοτόμων πρακτικών αξιοποίησης των προηγμένων υπηρεσιών επωφελούμενοι ταυτόχρονα από την εξέλιξη και ανάδειξη του ερευνητικού/ακαδημαϊκού τους έργου.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η 30η Οκτωβρίου 2015 και ώρα 18.00.

read more

GRNETJob Vacancies for System Administrators

Ημερομηνία: 
25/09/2015

Summary of open positions:

  • Junior System Administrator (1-2 years of experience)
  • Advanced System Administrator (3-5 years of experience)
  • Senior System Administrator (6+ years of experience)
  • System Administrators Openings

GRNET operates a plethora of innovative services currently hosted in two datacenters. Soon, our infrastructure will further expand and occupy three brand new datacenters.

read more